Powstanie Sieć Akademicko-Analityczna Trójkąta Lubelskiego

Czas1 min

Z inicjatywy Instytutu Europy Środkowej i Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS podpisano deklarację o utworzeniu Sieci Akademicko-Analitycznej Trójkąta Lubelskiego. Wydarzenie odbyło się 29 maja br. w Trybunale Koronnym, a sygnatariuszami dokumentu byli przedstawiciele czołowych ośrodków akademickich i analitycznych z Polski, Litwy i Ukrainy.

Podczas wydarzenia władze rektorskie UMCS reprezentował rektor prof. Radosław Dobrowolski, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS – dyrektor prof. Marek Pietraś, zaś Instytut Europy Środkowej – dyrektor prof. Beata Surmacz. W spotkaniu uczestniczyli także m.in. podsekretarz stanu i zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ambasador Republiki Litewskiej w RP, Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie, Wojewoda Lubelski i Zastępca Prezydenta Lublina.

Sieć ma stanowić zaplecze intelektualno-eksperckie rządów państw Trójkąta Lubelskiego, dostarczając merytorycznych analiz na temat rozwoju sytuacji w Europie Środkowej i Wschodniej w kontekście agresji Rosji na Ukrainę oraz możliwych scenariuszy i perspektyw współpracy po jej zakończeniu. Wolą sygnatariuszy jest również to, aby była to platforma koordynacji badań z zakresu stosunków międzynarodowych w naszym regionie, zwłaszcza w obliczu złożonych i trudnych do przewidzenia zmian ładu międzynarodowego i wzrastającego zapotrzebowania ośrodków politycznych na wiedzę o tych zmianach i niezbędne rekomendacje. Współpraca ma również służyć wzmacnianiu obecności i pozycji ośrodków akademickich oraz eksperckich trzech państw w europejskiej i globalnej przestrzeni badawczej.

Po uroczystym podpisaniu deklaracji odbyła się dyskusja panelowa pn. „Lublin Triangle: The power of regionalism in a changing global system”. Wydarzenie odbywało się w ramach Lublin Central Europe Forum 2023.

Lista sygnatariuszy:

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS
Instytut Europy Środkowej w Lublinie
Centrum Studiów Strategicznych
Wydział Stosunków Międzynarodowych, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki
Instytut Stosunków Międzynarodowych, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki
Instytut Polityki Światowej
Narodowy Instytut Studiów Strategicznych
Wydział Nauk Politycznych i Dyplomacji, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie
Rada Polityki Zagranicznej „Ukraiński Pryzmat”
Wydział Zarządzania Publicznego i Biznesu, Uniwersytet Michała Römera w Wilnie

Źródło: UMCS