Pratt & Whitney Kalisz ograniczy generację odpadów zawierających chrom

Czas1 min

Producent komponentów i części do silników lotniczych – spółka Pratt & Whitney Kalisz – wdroży ekologiczną technologię pozwalającą na całkowitą redukcję wytwarzania odpadów zawierających chrom oraz ścieków przemysłowych z zawartością związków chromu.

BNFOŚiFW informuje, że projekt zostanie zrealizowany w ramach fazy W (tj. wdrożenie) programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych, jako kontynuacja wcześniejszej fazy B+R sfinansowanej w tym samym programie. Produkcja komponentów lotniczych wiąże się z koniecznością sprostania wysokim wymaganiom wytrzymałościowym stawianym poszczególnym elementom. Wymagane parametry są możliwe do uzyskania dzięki stosowaniu wysoko rozwiniętych procesów technologicznych m.in. obróbki mechanicznej, cieplnej i procesów galwanicznych. Obróbka galwaniczna, w której stosowane są kąpiele chemiczne zawierające roztwory wodne substancji chemicznych, często negatywnie oddziałuje na środowisko (szczególnie na wodę), jak również powoduje jej nieracjonalne wykorzystywanie.

Wdrożenie innowacji nastąpi przy produkcji części wchodzących w skład przekładni zębatych, gdzie wykorzystywanym procesem obróbki galwanicznej jest miedziowanie z użyciem związków chromu. Miedziowanie ma na celu zabezpieczenie materiału, z którego produkowane są komponenty, przed dyfuzją pierwiastków nasycających w trakcie obróbki cieplno-chemicznej. Dodatkowo powłoka miedziana jest usuwana w kolejnych etapach procesu produkcji powodując powstawanie uciążliwych dla środowiska naturalnego odpadów.

Nowe rozwiązanie wdrażane w wyniku realizacji projektu będzie alternatywą, która pozwoli na ograniczenie ilości odpadów oraz na racjonalne wykorzystanie i ochronę wód. Nakładanie i usuwanie powłok miedzianych poprzez zastosowanie roztworów bezchromowych wyeliminuje użycie chromu w procesie produkcyjnym, w tym także powstawanie odpadów z jego zawartością. Dodatkowo wykorzystywanie ich w obiegu zamkniętym wyeliminuje konieczność częstego uzupełniania (wymiany) kąpieli wykorzystywanych w procesie technologicznym, co ograniczy pobór wody i produkcję ścieków.

Zmodyfikowana technologia w procesie przemysłowym ma zaistnieć na początku 2026 r. Jej wprowadzenie przyczyni się bezpośrednio do realizacji celu głównego projektu, jakim jest uruchomienie przyjaznego dla środowiska cyklu produkcyjnego komponentów silników lotniczych PW Pure Power.
Osiągnięta zostanie 100-procentowa redukcja wykorzystania związków chromu (4,5 tony/ rok) w procesie obróbki galwanicznej oraz całkowita redukcja odpadów zawierających chrom, powstających w procesie produkcyjnym (która w skali roku wyniesie odpowiednio 13,5 ton).

Wdrożenie ekologicznej technologii obróbki galwanicznej elementów lotniczej przekładni zębatej w całości będzie kosztować ok. 41,8 mln zł. Dotacja wpierająca realizację projektu z NFOŚiGW sięgnie ponad 6 mln zł.

Źródło: NFOŚiGW / Grafika: ZielonyRozwoj.pl

Zostaw komentarz