Prezes URE zatwierdził IRIESP-OIRE

OIRE informuje, że 6 kwietnia 2023 r. Prezes URE zatwierdził „Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego systemu informacji rynku energii oraz współpracy operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, działającego jako Operator informacji rynku energii, z użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub uprawionymi do korzystania z Centralnego systemu informacji rynku energii” (IRiESP-OIRE).

Jest to kluczowy dokument dla zmian, które czekają detaliczny rynek energii w Polsce oraz dla funkcjonowania Operatora Informacji Rynku Energii i systemu CSIRE. W toku postępowania administracyjnego, w odpowiedzi na wezwania Prezesa URE, dokonano zmian IRiESP-OIRE i załączników. Uwzględniono wezwania Prezesa URE, a cześć zapisów (pierwotnie zawarta w SWI), została wyodrębniona do nowego dokumentu – TSKB. Szczegółowy komunikat dotyczący zatwierdzenie IRiESP-OIRE znajduje się tutaj.

Zgodnie z decyzją Prezesa URE zatwierdzona IRiESP-OIRE dziś weszła w życie – informuje PSE.

Źródło: PSE

Zostaw komentarz