Prof. Dorota Dobija w grupie roboczej ds. edukacji i szkoleń w polskiej Platformie Zrównoważonych Finansów

Prof. Dorota Dobija została zaproszona do Grupy Roboczej ds. edukacji i szkoleń w obszarze zrównoważonych finansów, powołanej w ramach polskiej Platformy Zrównoważonych Finansów.

Platforma Zrównoważonych Finansów to projekt realizowany przez Ministerstwo Finansów we współpracy z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Wspierania Reform Strukturalnych (DG REFORM). Celem Platformy jest wsparcie procesu rozwoju rynku kapitałowego w Polsce poprzez stworzenie Mapy Drogowej dla Rozwoju Zrównoważonych Finansów oraz zwiększenie dostępności źródeł finansowania inwestycji w zrównoważoną transformację.

Platforma Zrównoważonych Finansów to przestrzeń do dyskusji i podejmowania decyzji na temat strategicznych kierunków rozwoju zrównoważonych finansów w Polsce. Wspólny dialog pozwoli zidentyfikować najważniejsze obszary, w których potrzebne są zmiany regulacyjne, podjęcie działań czy po prostu wsparcie inicjatyw, które już mają miejsce na rynku.

Prof. Dorota Dobija angażuje się nie tylko w obszar edukacji i szkoleń. Aktywnie działa również w Chapter Zero Poland, programie powołanym przez World Economic Forum, mającym na celu rozwój kompetencji w zakresie zarządzania i nadzoru kwestiami związanymi ze zmianami klimatycznymi.

Źródło: Akademia Leona Koźmińskiego

Zostaw komentarz