Projekt INNOGOW wesprze gospodarkę odpadów wielkogabarytowych

Politechnika Poznańska zrealizuje projekt „INNOGOW – Wsparcie innowacyjności gospodarki odpadów wielkogabarytowych”. Przedsięwzięcie jest finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa II”.

Celem naukowym projektu będzie opracowanie innowacyjnych rozwiązań pozwalających na efektywne zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, głównie materiałów drewnianych oraz drewnopochodnych, a także pianek poliuretanowych wykorzystywanych do produkcji mebli oraz wyrobów tapicerowanych, które stanowią znaczącą część tego strumienia odpadów. Rozwiązania będą dotyczyły przygotowania innowacyjnych półproduktów oraz komponentów do wytwarzania kompozytów polimerowo-drzewnych oraz materiałów drewnopochodnych w postaci granulatu.

W aspekcie społecznym, celem będzie wzmacnianie świadomości społeczeństwa w kwestiach prośrodowiskowych oraz popularyzacja wiedzy, w tym zdobytej w ramach projektu, z zakresu recyklingu i gospodarki odpadami – informuje uczelnia.’

Źródło: PolskaNauka.pl