Prowadzisz badania w obszarze ochrony klimatu? Konkurs dla młodych naukowców

Czas1 min

Zmiana klimatu jest jednym z głównych wyzwań, z jakimi musi się zmierzyć ludzkość. Dlatego w tym roku w konkursie „Klimatyczny Człowiek Roku”, (kategoria: Młody Naukowiec), Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce nagrodzić osoby, które poświęciły tej tematyce swoją karierę naukową i prowadzone badania.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do osób posiadających osiągnięcia naukowe w postaci publikacji naukowych lub zakończonych badań naukowych w obszarze ochrony klimatu, ograniczania skutków zmian klimatu lub mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 35 roku życia.

Zgłoszenia do konkursu

Wnioski konkursowe można składać do 18 września 2023 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klimatyczny.czlowiek.roku@klimat.gov.pl bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście na adres Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Przebieg konkursu

Podczas I. etapu konkursu zgłoszenia zostaną zweryfikowane pod kątem wymogów formalnych. W II. etapie wnioski zostaną przekazane Kapitule Konkursu, która dokona oceny merytorycznej nadesłanych wniosków.

Ocenie będą podlegały publikacje naukowe oraz zrealizowane badania naukowe, m.in. różnorodność metod i narzędzi stosowanych przy realizacji badań, zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych, a także ich wartość społeczna i naukowa.

Na tym etapie zostanie wyłoniony Zwycięzca, a w przypadku nadzwyczaj wysokiego poziomu konkursu, członkowie Kapituły mogą zadecydować o wyłonieniu maksymalnie dwóch Wyróżnionych.

Nagrody

Laureaci otrzymają statuetki Ministra Klimatu i Środowiska, a także nagrody finansowe. Zwycięzca otrzyma tytuł „Klimatycznego Człowieka Roku” i nagrodę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych.

W przypadku przyznania wyróżnień nagroda wyniesie 10 tysięcy złotych dla każdego z wyróżnionych.

Źródło: PG