Przedsiębiorcy nie wiedzą, jak szukać oszczędności energii

Czas2 min

Przedsiębiorcy wiedzą, że przejście na OZE oznacza oszczędność, niezależność oraz spełnienie wymogów ESG, ale nie wiedzą, jak się do tego zabrać – wynika z badania THINKTANK

Ośrodek Dialogu i Analiz THINKTANK opublikował badanie dotyczące wyzwań i korzyści wynikających z transformacji energetycznej polskich firm. Wynika z niego, że przedsiębiorcom, aby podjąć decyzję o przejściu na OZE, brakuje skonkretyzowanej wiedzy o dostępnych rozwiązaniach, ich zaletach i ograniczeniach. Wnioski z badania zostały dziś zaprezentowane przedsiębiorcom zaproszonym na naradę strategiczną, podczas której powołano do życia Instytut Transformacji Energetycznej, którego celem będzie praktycznie wsparcie przedsiębiorców w procesie przejścia na odnawialne źródła energii.

Wśród badanych firm 42% zdecydowało się na transformację energetyczną lub ma ją w planach. 58% z nich tego nie zrobiło i myślą o tym w bardzo dalekiej perspektywie, albo nie przewidują takiego kroku w najbliższej przyszłości.

Co zachęca je do rozpoczęcia tego procesu? Zdecydowana większość badanych przez THINKTANK firm wskazuje na oszczędności na energii elektrycznej. Dopiero w dalszej kolejności wymieniane są: pozytywny wpływ na planetę, zwiększenie niezależności energetycznej czy kwestie wizerunkowe.

Biznes częściej bierze również pod uwagę raportowanie ESG, które na początek obowiązywać będzie tylko część firm i instytucji, jednak z czasem zakres jednostek objętych obowiązkiem raportowania niefinansowego będzie się rozszerzał. Polskie przedsiębiorstwa chcą wykorzystać okres przejściowy, aby przegotować się na nadchodzące zmiany (45% ankietowanych firm).

Największym wyzwaniem dla firm pozostają wysokie koszty inwestycji. Wśród innych czynników wskazano niedostosowanie sieci przesyłowych czy nieumiejętność wykorzystania pełnego potencjału OZE, np. przez brak miejsca na przechowywanie wytworzonej energii.

Dyskusji nad wnioskami z badania oraz wypracowaniem rekomendacji dla nowego rządu poświęcona była pierwsza narada strategiczna instytutu, która odbyła się 11 stycznia. Wzięli w niej udział praktycy OZE, przedstawiciele biznesu, środowiska naukowego i organizacji pozarządowych.

Powołany do życia podczas narady Instytut Transformacji Energetycznej ma charakter edukacyjny, a jego nadrzędnym celem jest poszerzanie wiedzy o energii odnawialnej i zielonej transformacji wśród odbiorców – przede wszystkim polskiego biznesu, wychodząc naprzeciw realnym wyzwaniom, z którymi mierzą się przedsiębiorstwa przy realizacji tego procesu, dając firmom sprawczość i niezależność.

„Z badania jasno wynika, że firmy, które już zaczęły wdrażać zielone rozwiązania, dostrzegają także wzrost swojej niezależności energetycznej. Zielona energia to przecież energia wolności!” – mówił Krzysztof Dziaduszyński, praktyk OZE z niemal 25-letnim doświadczeniem i członek zarządu ESOLEO. „Klucz do skutecznego przeprowadzenia procesu, jakim jest zielona transformacja w przedsiębiorstwie, to związanie się z wiarygodnymi i elastycznymi partnerami. Potrzeby i oczekiwania każdej firmy są inne, warto zatem przejść tę drogę wspólnie z ekspertami, którzy są w stanie je zdefiniować i zaspokoić”.

„Instytut powstał w odpowiedzi na sygnały, które docierały do nas już wcześniej, dotyczące dezorientacji polskiego biznesu. Wyniki badania potwierdzają tylko, że brakuje usystematyzowanej wiedzy, a sytuację pogarsza chaos informacyjny”, powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, prezeska THINKTANK. „Pokazują one także, że polski biznes wciąż mierzy się z kłopotami doby postpandemii i wojny w Ukrainie. Transformacja energetyczna może być dla nich sposobem na uporanie się z nimi i zabezpieczeniem na przyszłość”.

Firmy zaczynają rozumieć, że muszą przejść ten proces – instytut ma za zadaniem pokazać im, jakie rozwiązania mają do dyspozycji i jak z nich skorzystać.

Źródło: Instytut Transformacji Energetycznej