Reaktor W2H2 polskim produktem przyszłości

Czas2 min

Stworzony na Politechnice Gdańskiej innowacyjny reaktor do pirolizy niesortowanych odpadów przemysłowych i komunalnych otrzymał nagrodę główną oraz nagrodę specjalną Ministra Edukacji i Nauki w XXV edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości. Wynalazek umożliwia bezpieczną utylizację odpadów oraz odzysk energii w postaci syngazu, a w dalszym procesie także wodoru o czystości wystarczającej do zastosowania np. w autobusach komunikacji miejskiej i karbonizatu do celów grzewczych.

Opracowany przez prof. Bogusława Kusza i dr. inż. Bartosza Trawińskiego z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, założycieli spółki W2H2, reaktor i sposób do pirolizy odpadów przemysłowych lub komunalnych oraz do redukcji i oczyszczania gazu pirolitycznego z ciężkich węglowodorów i cząstek węgla, otrzymał nagrodę główną oraz tytuł Polskiego Produktu Przyszłości w kategorii „Wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy”, a także nagrodę specjalną Ministra Edukacji i Nauki.

Organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) konkurs Polski Produkt Przyszłości ma na celu promocję najbardziej innowacyjnych produktów, które mają potencjał na odniesienie sukcesu rynkowego w Polsce i za granicą, a także mogą poprawić jakość życia. Wyboru laureatów dokonuje kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Urzędu Patentowego RP, Polskiego Funduszu Rozwoju, Naczelnej Organizacji Technicznej, Agencji Rozwoju Przemysłu, PARP, NCBiR, a także Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. 

Gala wręczenia nagród obyła się 20 kwietnia na Politechnice Warszawskiej. Nagrodę odebrali prof. Bogusław Kusz, Wojciech Białecki, prezes spółki W2H2 oraz Łukasz Łupina (W2H2).

Więcej o konkursie

Katalog nagrodzonych produktów

Pirolizer jest to reaktor, w którym złożone materiały węglowodorowe rozpadają się w beztlenowym procesie wygrzewania surowca w wysokich temperaturach na proste pierwiastki i związki. W wyniku pirolizy odpadów, według technologii opracowanej na PG, powstaje gaz syntezowy, czyli gaz zawierający m.in. metan, tlenek węgla i bardzo dużą ilość wodoru. Następnie odbywa się separacja syngazu, w wyniku której uzyskuje się jedno z najbardziej pożądanych źródeł zielonej energii, tj. czysty wodór. Efektem procesu jest również karbonizat zawierający 60-80 proc. czystego węgla, który może zostać wykorzystany w celach grzewczych lub w wielu innych procesach technologicznych.

– W Polsce „produkujemy” miliony ton odpadów, których nie da się ponownie wykorzystać. Nasza oryginalna technologia pozwala na bardzo efektywne i tanie odzyskanie energii zawartej w odpadach węglowodorowych. Dzięki innowacyjnej budowie już w reaktorze następuje redukcja złożonych węglowodorów do podstawowych pierwiastków i prostych związków. W efekcie bez konieczności stosowania wielu kosztownych filtrów, z najwyższą wydajnością, otrzymujemy z reaktora czysty syngaz o składzie: do 50 proc. wodoru, ok. 25 proc. tlenku węgla, ok. 15 proc. metanu i ok. 10 proc. dwutlenku węgla – tłumaczy profesor Bogusław Kusz, współzałożyciel – wraz z dr. inż. Bartoszem Trwaińskim – spółki W2H2, która na mocy umowy licencyjnej nabyła prawa do komercyjnego wykorzystania i rozwoju technologii.

Opracowana przez zespół naukowy z PG technologia charakteryzuje się dużą dbałością o ochronę środowiska, a jednocześnie stanowi realną alternatywę dla pozyskiwania konwencjonalnych paliw kopalnych.

– Proponujemy technologię, dzięki której z niepotrzebnych odpadów można zapewnić ekologiczny transport i efektywne ogrzewanie – podkreśla prof. Kusz.

Technologia została opatentowana na terenie Polski oraz zgłoszona do patentowania w procedurze międzynarodowej. W toku prac nad rozwojem technologii pirolizy autorzy dokonali trzech nowych zgłoszeń wynalazczych.

Więcej o wynalazku

Źródło: Politechnika Gdańska

Zostaw komentarz