ReFuelEU Aviation – mniej emisji z lotnictwa

Czas2 min

Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej porozumieli się w sprawie ReFuelEU Aviation. Propozycja nowych przepisów pomoże obniżyć emisyjność sektora lotnictwa, nakładając na dostawców paliw wymóg dodawania do nafty lotniczej coraz większych ilości ekologicznych paliw lotniczych (SAF) od 2025 r.

Przewiduje się, że sam ten środek spowoduje obniżenie emisji CO2 z samolotów o co najmniej dwie trzecie do 2050 r. i przyniesie korzyści dla klimatu i jakości powietrza dzięki zmniejszeniu emisji innych niż CO2 – inofrmuje Komisja Europejska, która z zadowoleniem przyjęła porozumienie polityczne.

Porozumienie to jest ostatnim porozumieniem w sprawie wniosków dotyczących transportu w ramach pakietu „Gotowi na 55”.

-Poczyniliśmy kolejny ważny krok w kierunku ograniczenia emisji w sektorze lotnictwa. Dostawcy paliwa w portach lotniczych UE muszą zapewnić coraz większy udział zrównoważonych paliw lotniczych, a operatorzy statków powietrznych powinni zwiększyć ich wykorzystanie. UE jest gotowa do startu w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości lotnictwa – powiedział Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu.

Z kolei Adina Vălean, komisarz do spraw transportu, przekonuje, że porozumienie polityczne jest punktem zwrotnym dla lotnictwa europejskiego, kierując je na solidną ścieżkę prowadzącą do dekarbonizacji.

– Przejście na ekologiczne paliwa lotnicze poprawi nasze bezpieczeństwo energetyczne, a jednocześnie zmniejszy zależność od importu paliw kopalnych. Tego rodzaju środki pomagają Europie stać się liderem w produkcji innowacyjnych czystych paliw na świecie. Szacujemy, że rynek SAF stworzy ponad 200 tys. dodatkowych miejsc pracy w UE, głównie w sektorze odnawialnych źródeł energii – powiedziała.

Zwiększenie ilości ekologicznych paliw lotniczych

Nowe przepisy będą wymagały:

1) od dostawców paliwa lotniczego – wymogu dostarczania określonej minimalnej części SAF do portów lotniczych UE, począwszy od poziomu 2 proc. całkowitej ilości dostarczanego paliwa w 2025 r. aż po 70 proc. do 2050 r. Nowa mieszanka paliwowa do silników odrzutowych w UE będzie musiała również zawierać minimalną część najnowocześniejszych i przyjaznych środowisku paliw syntetycznych, która z czasem będzie rosnąć;

2) od operatorów statków powietrznych odlatujących z portów lotniczych UE – uzupełniania paliwa wyłącznie ilością niezbędną do lotu, aby uniknąć emisji związanych z dodatkową masą lub ucieczki emisji spowodowanej praktykami „tankeringu” (tj. umyślnego przewożenia nadwyżki paliwa w celu uniknięcia tankowania SAF);

3) od portów lotniczych – zapewnienia dostępności infrastruktury paliwowej dla dystrybucji SAF i jej dostosowania do tego rodzaju paliwa.

Obowiązek mieszania paliw obejmuje biopaliwa, pochodzące z recyklingu paliwo węglowe i syntetyczne paliwo lotnicze (e-paliwa) zgodnie z dyrektywą w sprawie energii odnawialnej, ale nie dotyczy roślin spożywczych i pastewnych, wspierając cele zrównoważonego rozwoju. Ponieważ nowy obowiązek będzie miał zastosowanie w całej UE, zagwarantuje równe warunki działania na rynku wewnętrznym UE, zapewni producentom paliw pewność prawa i pomoże rozpocząć produkcję na dużą skalę na całym kontynencie. Zwiększy również bezpieczeństwo energetyczne UE poprzez zmniejszenie zależności od produktów energetycznych pozyskiwanych z państw trzecich i stworzy tysiące nowych miejsc pracy w sektorze energetycznym. Unijne linie lotnicze będą miały dostęp do coraz większych ilości zrównoważonego paliwa lotniczego w całej UE.

Źródło: Komisja Europejska

Zostaw komentarz