Rozpoczęły się prace nad odwiertem geotermalnym w Otwocku

Czas1 min

Przy otwockim parku miejskim rozpoczęto wiercenie otworu geotermalnego o głębokości 1645 m. Celem jest ustalenie zasobów wód termalnych. W uroczystej inauguracji prac, która odbyła się 24 października 2023 r., uczestniczył wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio, wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski oraz prezydent Otwocka Jarosław Margielski.

Jak potwierdziły kilkuletnie badania i analizy geologiczne, Polska ma ogromny potencjał geotermalny, który obejmuje niemal połowę obszaru kraju. Realizacja kolejnej inwestycji w obszarze odnawialnych źródeł energii to istotny krok na drodze do zwiększenia niezależności i bezpieczeństwa energetycznego naszego państwa.

– Dzisiaj na bezpieczeństwo surowcowe i energetyczne patrzymy z punktu widzenia wykorzystania lokalnych źródeł energii, którymi dysponujemy. Takim lokalnym źródłem jest geotermia – mówił podczas uroczystości symbolicznego rozpoczęcia odwiertu geotermalnego w Otwocku wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio.

W przypadku Otwocka szacuje się, że wybudowana tutaj ciepłownia geotermalna na bazie uzyskanych przypływów wód termalnych pozwoli uzyskać ok. 4,21 MW ciepła (przy schłodzeniu wody termalnej do 20 st. C). Jednak realne możliwości zostaną zweryfikowane po wykonaniu odwiertu rozpoznawczego, przeprowadzeniu badań geofizycznych, a następnie badań hydrogeologicznych, i laboratoryjnych. Realizacja inwestycji otrzymała wsparcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Program „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” jest kierowany do tych gmin i jednostek samorządu terytorialnego na terenie naszego kraju, w których praktycznie mamy pewność uzyskania wód termalnych do celów ciepłowniczych – podkreślił wiceminister Piotr Dziadzio.

Jak zaznaczył Główny Geolog Kraju, możliwość otrzymania 100% dotacji całkowicie zdejmuje z samorządów ryzyko związane z wykonaniem pierwszego odwiertu badawczego na nieudokumentowanym jeszcze złożu wód termalnych.

– Na wniosek różnych gmin w ciągu roku Państwowa Służba Geologiczna wydała ponad 240 opinii na temat występowania i możliwości wykorzystania wód termalnych. Pokazuje to nie tylko jak duże jest zainteresowanie, ale także jak wzrasta nasza świadomość społeczna w zakresie tego, że powinniśmy wykorzystywać naturalne i odnawialne źródła energii – podsumował.

Źródło: MKiŚ

Posted in OZE