Ruszają konsultacje społeczne w sprawie budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu

Czas1 min

Konsultacje potrwają od 20 lipca do 18 sierpnia 2023 r. Udział w nich może wziąć każdy, niezależnie od tego, gdzie mieszka. Uwagi i opinie na temat inwestycji należy wysyłać do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

Konsultacje społeczne w ramach oceny oddziaływania na środowisko, związane z planowaną lokalizacją elektrowni jądrowej w gminie Choczewo dotyczą wszystkich mieszkańców kraju. Będą one trwały 30 dni: od 20 lipca do 18 sierpnia 2023 r. W tym czasie uwagi i wnioski dotyczące inwestycji należy składać do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – elektronicznie na adres e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl lub pisemnie na adres GDOŚ, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa.

Dokumentacja dotycząca inwestycji jest dostępna na stronie: https://www.gov.pl/web/gdos/elektrownia-jadrowa-w-polsce

Zobacz też: Obwieszczenie GDOŚ z dnia 13 lipca 2023

Wpływ atomu na środowisko

Budowa elektrowni jądrowej nie dotyczy tylko Pomorza. Bałtyk jest naszym wspólnym dobrem, a ta inwestycja będzie miała na morze duży wpływ. Dlatego ważna jest każda uwaga, opinia czy wnioski.

– Mocno zachęcam nie tylko mieszkańców naszego województwa i samorządowców z terenów związanych z budową elektrowni jądrowej do udziału w tych konsultacjach – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Zarząd Województwa Pomorskiego też zgłosi do GDOŚ własne uwagi – dodaje marszałek.

Mieczysław Struk powołał też specjalny zespół specjalistów, który zajmuje się różnymi aspektami związanymi z budową elektrowni jądrowej na Pomorzu, m.in. wpływem inwestycji na Bałtyk, na atrakcyjność turystyczną, czy inwestycjami towarzyszącymi, jak nowa droga krajowa czy linia kolejowa.

Memorandum do premiera

W maju 2023 r. premierowi RP przekazane zostało memorandum pomorskich samorządowców w sprawie budowy elektrowni jądrowej. Przygotowało je wspólnie 26 pomorskich samorządów – samorząd województwa, trzy powiaty oraz 22 gminy.  Memorandum dotyczyło rządowego programu dla powiatu lęborskiego, wejherowskiego i puckiego w związku z planowaną inwestycją. Zainteresowane samorządy wezwały premiera do pilnego rozpoczęcia dialogu na temat przygotowania procesu inwestycyjnego związanego z budową pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

Wspólne, solidarne działanie przyniosło efekty. W lipcu Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, pełnomocniczka Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej ogłosiła plan uruchomienia programu wsparcia samorządów w związku z realizacją na Pomorzu strategicznych inwestycji energetycznych.

Źródło: pomorskie.eu