Ruszyły konsultacje programu B+I w ramach partnerstwa ZEWT

Partnerstwo europejskie Zero Emission Waterborne Transport (ZEWT) ustanowione w celu przyspieszenia wdrażania bezemisyjnych rozwiązań dla transportu wodnego ogłasza kolejne, końcowe konsultacje dotyczące aktualizacji Strategicznego Programu Badań i Innowacji europejskiego partnerstwa na rzecz bezemisyjnego transportu wodnego (Zero Emission Waterborne Transport).

Obecny kształt Strategicznego Programu Badań i Innowacji ZEWT jest wynikiem wcześniej już przeprowadzonych w okresie od 5 maja do 9 czerwca 2023 r. pierwszych otwartych konsultacji oraz spotkań w kolejnych miesiącach, których celem było pozyskanie opinii na temat kierunków badań strategicznych. Zaktualizowana wersja Strategicznego Programu Badań i Innowacji (SRIA) partnerstwa ZEWT znajduje się tutaj.

W chwili obecnej konsultacje dotyczą przede wszystkim doprecyzowania kierunków priorytetów badawczych, które są opisane pod terminem Medium-term na końcu każdego z wymienionych działań takich jak: Sustainable Alternative Fuels, Electrification, Energy Efficiency, Design and Retrofit, Digital Green, Ports.

Państwa wskazówki i uwagi wniesione do dokumentu SRIA przyczynią się do ukształtowania zakresu tematów w Programie Prac programu Horyzont Europa na rok 2025 oraz lata 2026-2027.

Zachęcamy Państwa do udziału w końcowych otwartych konsultacjach; uwagi, sugestie można wnosić do dnia 24 listopada 2023 r.

Wypełnij ankietę już dziś pod tym linkiem.

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE