Rybnik otrzymał 11 mln zł na Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych

Czas1 min

11 mln zł pozyskało Miasto Rybnik na realizację Branżowego Centrum Umiejętności Górniczych. Projekt realizowany będzie od września 2023 do czerwca 2026 r.

Projekt „Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku” został przygotowany przez pracowników Centrum Edukacji i Kultury Urzędu Miasta i Zespołu Szkół Technicznych. Do współpracy zaproszono partnerów wyłonionych w konkursie otwartym i są nimi: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Główny Instytut Górnictwa oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa.

Projekt zakłada remont i wyposażenie jednego z budynków Zespołu Szkół Technicznych na potrzeby nowoczesnego centrum, w którym powstaną pracownie ze stanowiskami egzaminacyjnymi, pracownie systemów górniczych i pracownie VR. Zostanie również zmodernizowana przyszkolna sztolni, do której zakupione będzie wyposażenie, powstanie też platforma zdalnego nauczania.

W ramach projektu zaplanowano utworzenie modeli 3D z wieloelementowych urządzeń górniczych na potrzeby szkoleń. Realizowane będą szkolenia uczniów, nauczycieli i pracowników branży górniczej z zakresu nowych technologii górniczych, szkolenia dozoru średniego i wyższego szczebla w ramach Akademii Górniczej oraz organizacje konferencji branżowych.

W projekcie zaplanowano także powołanie Rady Branżowego Centrum Umiejętności – w jej skład wejdą wszyscy przedstawiciele partnerstwa – realizującej kontrolę i kreowanie procesów naukowych.

Branżowe Centrum Umiejętności

Branżowe Centra Umiejętności (BCU) będą całkowitą nowością w systemie oświaty, wykraczającą poza dotychczasowe tradycyjne modele kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego. Będą miały charakter przekrojowy i uzupełnią istniejącą ofertę kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego i szkolnictwa wyższego. BCU połączą działania szkół, uczelni i pracodawców.

Będą to zaawansowane technologicznie i ukierunkowane branżowo placówki kształcenia, szkolenia i egzaminowania w zakresie jednej z dziedzin zawodowych ujętych w danej branży. Powstaną przy szkołach kształcących w zawodach lub centrach kształcenia zawodowego i będą się specjalizowały w danej dziedzinie gospodarki. Dodatkowymi partnerami projektów mogą być uczelnie, instytuty badawcze lub przedsiębiorstwa właściwe dla dziedzin, których dotyczy projekt.

Oferta BCU będzie skierowana do szerokiego grona odbiorców, w szczególności do uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli, nauczycieli akademickich oraz pracowników, w obszarze danej dziedziny zawodowej.

Źródło: Miasto Rybnik/Ministerstwo Edukacji i Nauki