Samorządy Ziemi Puckiej oraz Związek Międzygminny Zatoki Puckiej chcą wspólnie wprowadzać OZE

20 września w Urzędzie Gminy Puck miało miejsce podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Związkiem Międzygminnym Zatoki Puckiej a Powiat Pucki, Miasto Puck, Gmina Władysławowo i Gmina Puck. Dokument ten dotyczył współpracy w zakresie ubiegania się o objęcie wsparciem bezzwrotnym przedsięwzięcia ,,Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE”.  

Wspomniane wcześniej społeczności energetyczne przynoszą wiele korzyści gospodarczych, społecznych i środowiskowych m.in. zapewniają czystą energię wytworzoną lokalnie, mobilizują lokalny kapitał, pomagają oszczędzać energię, chronią środowisko, zwiększają spójność społeczną, a także przyczyniają się do akceptacji społecznej odnawialnych źródeł energii.

To ważny kierunek działania jednostek samorządu terytorialnego w Powiecie Puckim.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Pucku

Posted in OZE