Saule Technologies wybuduje fabrykę w Japonii

Polska firma Saule Technologies S.A., należąca do polskiej fizyczki Olgi Malinkiewicz, poinformowała o podpisaniu porozumienia (Term Sheet) ze spółką H.I.S. Co., Ltd., japońskim podmiotem będącym dotychczas akcjonariuszem Saule Technologies. Celem jest rozpoczęcie współpracy w zakresie budowy, wdrożenia i prowadzenia fabryki produkującej perowskitowe panele fotowoltaiczne.

Zgodnie z uzgodnieniami, Saule dostarczy pełną specyfikację techniczną linii produkcyjnej i udzieli wyłącznej nieprzenaszalnej licencji na posiadane prawa własności intelektualnej, niezbędne do zbudowania zakładu produkcyjnego perowskitowych paneli fotowoltaicznych w Japonii.

H.I.S. w zamian zapłaci Saule 15% zysków ze sprzedaży perowskitowych paneli fotowoltaicznych wyprodukowanych i sprzedanych przez H.I.S. Strony uzgodniły, że produkowane panele będą opatrzone markami obu firm. Koszty projektu, zgodnie z budżetem, poniesie H.I.S. Strony wstępnie szacują, że budżet projektu wyniesie pomiędzy 20 a 30 mln euro.

Strony ustaliły, że porozumienie Term będzie obowiązywać od daty zawarcia – 17 kwietnia br. aż do czasu podpisania docelowej umowy o współpracy lub jej rozwiązania za porozumieniem stron.

Źródło: Saule Technologies

Zostaw komentarz