Skruber ze złożem fluidalnym rozwinie badania nad technologiami oczyszczania gazów

Czas2 min

Wydział Inżynierii Środowiska otrzyma nowy sprzęt laboratoryjny – skruber ze złożem fluidalnym, który pozwoli na rozwój badań nad technologiami oczyszczania gazów. To efekt współpracy z firmą Instal Warszawa S.A.

Skruber (zwany również absorberem lub płuczką) to urządzenie, które jest wykorzystywane do pochłaniania niektórych składników mieszaniny gazowej przez ciecz. Może być wykorzystywany do oczyszczania gazów i do wychwytywania określonych składników z mieszanin gazowych.

Instalacja badawcza powstanie dzięki współpracy z Instal Warszawa S.A. Umowę w tej sprawie podpisali dr hab. inż. Bartosz Kaźmierczak, prof. uczelni, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska oraz dr inż. Jacek Dziubek, wiceprezes ds. rozwoju firmy, który za wspieranie wymiany wiedzy pomiędzy światem naukowym i przemysłem został nagrodzony odznaką Wyróżnionego Absolwenta PWr.

– W obliczu wyzwań współczesnego świata, w tym związanych ze zmianą klimatu i wdrażaniem polityki gospodarki o obiegu zamkniętym, niezmiernie istotne jest rozwijanie technologii niskoemisyjnych i ograniczających wpływ działalności człowieka na środowisko – mówi prof. Bartosz Kaźmierczak. – Mam nadzieję, że podpisana umowa zaowocuje opracowaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu oczyszczania gazów, co wpłynie na zmniejszenie negatywnego oddziaływania wielu przedsięwzięć na jakość powietrza, a tym samym jakość życia ludzi zamieszkujących tereny w pobliżu obiektów przemysłowych czy gospodarki komunalnej – dodaje.

Badania nad rozwojem technologii oczyszczania gazów prowadzone są na W7 już wielu lat. Naukowcy realizują wiele prac m.in. w zakresie metod biologicznych, a nowa instalacja nie tylko pomoże w dalszym rozwoju naukowym, lecz także dydaktycznym.

Planowany zakres prac badawczych dotyczących usuwania zanieczyszczeń zapachowych na skruberze fluidalnym obejmuje optymalizację parametrów procesowych, jak czas kontaktu i stężenie reagentów, maksymalna wydajność instalacji, cechy wypełnienia oraz udoskonalenie systemu opomiarowania i sterowania układem – mówi dr inż. Urszula Miller, prodziekan ds. studenckich i organizacyjnych.

Ponadto naukowcy chcą wprowadzić innowacyjne rozwiązanie, jakim w tego typu instalacji będzie zastosowanie bioreaktora. Powstanie układ hybrydowy biofiltra zraszanego z wypełnieniem fluidalnym. To rozwiązanie pozwoli na połączenie zalet skrubera ze złożem ruchomym zwiększającym powierzchnię wymiany masy w układzie trójfazowym, z korzyściami płynącymi ze stosowania metod biologicznych.

– Bioreaktor pozwoli na degradację zaabsorbowanych zanieczyszczeń, a tym samym regenerację reagentów i możliwość ich ponownego wykorzystania w układzie zamkniętym, co wpisuje się w założenia gospodarki cyrkularnej – dodaje dr inż. Urszula Miller.

Opracowany przez warszawską firmę skruber może być wykorzystywany m.in. w ograniczaniu emisji odorów w przepompowniach, oczyszczalniach ścieków, jak również w różnych gałęziach przemysłu, np. w przemyśle spożywczym, chemicznym czy papierniczym.

– Warto podkreślić, że taka instalacja funkcjonuje już we Wrocławiu. W zeszłym roku nasz skruber został zainstalowany w zespole zbiorników retencyjnych w Porcie Południowym przez MPWiK Wrocław – mówi dr inż. Jacek Dziubek.

Podpisana umowa zakłada, że oprócz wspólnych prac badawczych prowadzone będą również działania z zakresu edukacji ekologicznej, realizacji praktyk studenckich i prac dyplomowych, a także wymiana informacji naukowych.

Źródło i zdjęcie: Politechnika Wrocławska

Zostaw komentarz