Solar Photovoltaics (PV) – nowe partnerstwo europejskie w ramach Horyzont Europa

Komisja Europejska planuje stworzenie nowego partnerstwa ds. wspierania B&I w sektorze fotowoltaiki (PV) – informuje Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE


Celem partnerstwa będzie zwiększenie udziału sektora PV w badaniach naukowych i innowacjach w całym łańcuchu wartości. Pracami partnerstwa będzie kierował European Solar PV Industry Alliance ESIA (sojusz na rzecz europejskiej branży fotowoltaicznej) https://solaralliance.eu/about-us/


Dzięki niniejszej ankiecie KPK chce poznać zainteresowanie polskiego sektora PV inicjatywą partnerstwa Solar PV, udziałem w pracach partnerstwa przy tworzeniu oferty konkursowej na projekty badawczo-innowacyjne czy też dołączeniem do społeczności ESIA.

Publikacja Komisji Europejskiej o nowych partnerstwach -> https://research-and-innovation.ec.europa.eu/system/files/2023-07/ec_rtd_candidate-list-european-partnerships.pdf

Źródło: KPK.gov.pl

Posted in OZE