Solartech wspólnie z SGGW chcą szkolić przyszłe kadry dla fotowoltaiki

Czas2 min

Polski wykonawca farm fotowoltaicznych Solartech Sp. z o.o. oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) nawiązały współpracę w zakresie szkolenia przyszłych kadr na rzecz rozwoju energetyki słonecznej. Kooperacja obejmie wspólne przygotowywanie specjalistów oraz realizację badań związanych z rozwojem OZE i technologii w Polsce. 

1 czerwca 2023 r. prezes Solartech Bartłomiej Zysiński oraz dr. hab. inż. Bogdan Dróżdż, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW i Andrzej Szmalc, Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką, złożyli podpisy pod porozumieniem o współpracy w zakresie dydaktyki.

Umowa przewiduje szkolenie pracowników Solartech w ramach kursów specjalistycznych lub studiów podyplomowych. Solartech zobowiązał się do współpracy z pracownikami naukowymi i badawczymi oraz przyjmowania ich na staże. Studenci Wydziału Inżynierii Produkcji będą mieli możliwość odbycia praktyk i stażów zawodowych związanych z temat prowadzonych badań i prac dyplomowych. Przedstawiciel Solartech zobowiązał się do wspólnego organizowania kursów, seminariów, konferencji naukowych. Celem będzie też prowadzenie badań naukowych.

– Jestem ogromnie usatysfakcjonowany podpisanym porozumieniem ze względu na to, że SGGW należy do jednych z najbardziej nowoczesnych uczelniprzygotowujących kadry do pracy w sektorach związanych z innowacyjnymi technologiami jak energetyka słoneczna. Prężnie rozwijające się podmioty jak Solartech potrzebują kadr z unikatowymi umiejętnościami w zakresie inżynierii, ochrony środowiska, IT, ekonomii i finansów czy też informatyki. Co istotne, uczelnia jest ośrodkiem naukowo-badawczym, co rodzi nadzieje na przyszłe synergie w zakresie rozwoju nowych rozwiązań. Chcemy umożliwić polskim naukowcom testowanie własnych pomysłów– powiedział Bartłomiej Zysiński.

SGGW jest uczelnią otwartą na współpracę z podmiotami, a synergie nauka-biznes przynoszą realne korzyści dla przyszłych absolwentów studiów oraz firm, które mogą liczyć na zatrudnienie specjalistów z odpowiednimi kompetencjami i solidną wiedzą. Nic więc dziwnego, że na studia w SGGW decyduje się coraz więcej kandydatów.

– Współpraca z firmą Solartech otwiera przed nami niezwykłe możliwości rozwoju, badania i edukacji w dziedzinie energii odnawialnej oraz technologii fotowoltaicznych. Nawiązując tę współpracę, podkreślamy nasze zaangażowanie w przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego. Dzięki nowemu partnerstwu nasz wydział będzie miał dostęp do najnowszych osiągnięć technologicznych w dziedzinie fotowoltaiki. Będziemy mogli wspólnie prowadzić badania nad efektywnością paneli fotowoltaicznych, magazynowaniem energii oraz optymalizacją systemów związanych z produkcją i dystrybucją energii słonecznej. Będziemy również oferować naszym studentom unikalne możliwości zdobywania praktycznego doświadczenia i uczestnictwa w projektach badawczych związanych z energią odnawialną. Jestem przekonana, że ta współpraca przyniesie obopólne korzyści oraz przyczyni się do postępu w dziedzinie energii odnawialnej – dr inż. Magdalena Dąbrowska, prodziekan Wydziału Inżynierii Produkcji.

SGGW w ramach porozumienia zobowiązała się wraz z Solartech do doskonalenia metod i procesów kształcenia tak, aby umiejętności praktyczne zdobyte przez studentów w większym stopniu odpowiadały potrzebom rozwijającego się sektora OZE.

****

Solartech – Polska spółka będąca jednym z największych wykonawców farm fotowoltaicznych w Polsce i w Europie. Na zlecenie największych deweloperów na rynku energetyki słonecznej realizuje projekty fotowoltaiczne „pod klucz”, w formule EPC. Usługi firmy obejmują projektowanie farm, budowę, permitting oraz obsługę serwisową i monitoringi techniczne. Solartech stawia na bezpieczeństwo, innowacje i łączenie farm fotowoltaicznych w synergie z innymi technologiami jak magazyny energii.

SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to najstarsza w kraju uczelnia rolnicza i przyrodnicza, której początki sięgają 1816 roku. Uczelnia jest prężnym ośrodkiem akademickim, cieszącym się uznaniem i niesłabnącym zainteresowaniem młodzieży i kadry dydaktycznej w kraju i za granicą, cenionym za dbałość o jakość kształcenia, wierność najlepszym tradycjom uniwersyteckim, otwartość na zmiany oraz dynamiczny rozwój.

Uczelnia oferuje 40 kierunków studiów (w tym 9 prowadzonych w języku angielskim): od przyrodniczych i technicznych, po weterynarię, kierunki społeczne czy ekonomiczne i kształci blisko 16000 studentów na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych oraz w ramach międzynarodowej wymiany studentów.

Źródło: Solartech