Sonda będzie monitorować wodę w Zalewie Nowohuckim

Na Zalewie Nowohuckim oraz kanale Młynówka, który jest odnogą rzeki Dłubni, umieszczone zostały automatyczne stacje monitorujące parametry wody. Są wyposażone m.in. w moduły fotowoltaiczne zapewniające autonomię zasilania. Dane te przesyłane są do serwera – pozwolą lepiej monitorować stan i czystość wody w zalewie.

Urząd Miasta Kraków informuje, że stacje te umożliwiają zdalny monitoring parametrów fizykochemicznych wód powierzchniowych, są wyposażone w antenę odpowiedzialną za komunikację GSM oraz moduły fotowoltaiczne zapewniające autonomię zasilania.

Jak czytamy, stacje mierzą takie parametry jak: pH wody, jej temperaturę, zawartość chlorofilu, mętność wody, a także potencjał oksydacyjno-redukcyjny, czyli zdolność wody do utleniania zanieczyszczeń, jak również przewodnictwo elektrolityczne, które umożliwia ocenę stopnia mineralizacji wody, a więc stopnia jej zasolenia.

Montaż sondy to jeden z elementów rekultywacji Zalewu Nowohuckiego. W połowie kwietnia nad zalewem pojawią się znowu fontanny.

Źródło: UM Kraków/Zdjęcie: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Zostaw komentarz