Sondaż: Polskie firmy inwestują w OZE, aby zniwelować rosnące ceny energii

Czas3 min

Połowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce twierdzi, że zainstalowało lub rozważa w przyszłym roku instalację paneli słonecznych i oszczędzanie energii za pomocą inteligentnych rozwiązań, aby zniwelować rosnące rachunki – wynika z najnowszego badania organizacji Beyond Fossil Fuels. 

Sondaż na zlecenie BFF przeprowadził ośrodek badawczy YouGov w Czechach, Grecji, Holandii, Niemczech, Polsce i Włoszech między trzecim a 24 maja tego roku na reprezentatywnej próbie ponad 1500 firm sektora MŚP.

W Polsce według badania ponad dwie trzecie małych i średnich przedsiębiorstw uważa, że wysokie koszty energii czynią ich biznes mniej rentownym (68%) i wini te koszty za podwyżki cen swoich towarów i usług (71%). Prawie połowa MŚP w Polsce twierdzi, że musiała zredukować liczbę pracowników ze względu na wysokie koszty energii; to znacznie powyżej średniej (wynoszącej 33%) w sześciu badanych krajach.

Połowa MŚP w Polsce za wzrost kosztów energii obwinia zależność kraju od paliw kopalnych. Praktycznie ta sama liczba małych i średnich przedsiębiorstw (50%) uważa, że niedostatek lokalnych i krajowych inwestycji w zakresie energii odnawialnej to jedna z przyczyn wzrostu kosztów energii w kraju.

Większość MŚP w Polsce (56%) twierdzi też, że lokalne inwestycje w energię odnawialną, takie jak źródła słoneczne i wiatrowe, to najlepszy sposób na wspieranie ich w czasach kryzysu. Ponad jedna trzecia zauważa, że istniejące programy wsparcia wytwarzania energii z OZE są użyteczne. 

Połowa MŚP w Polsce podkreśla, że ma lub rozważa w przyszłym roku instalację paneli słonecznych lub oszczędzanie energii za pomocą inteligentnych rozwiązań w energetyce. Ale aż 78% małych i średnich firm w Polsce deklaruje, że rozważy instalacje solarne lub rozwiązania na rzecz redukcji zużycia energii, jeśli zostaną wprowadzone odpowiednie zachęty lub zniesione będą bariery administracyjne.

„Inwazja Rosji na Ukrainę wywarła głęboki i trwały wpływ na polskie społeczeństwo. Polacy natychmiast i w rekordowych ilościach zaczęli zakładać instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła, aby wyeliminować paliwa kopalne agresora. Niestety, ponad połowa MŚP w Polsce została zmuszona do zwolnień pracowników z powodu rosnących rachunków za energię. Pilnie więc potrzebujemy, aby politycy zaspokoili apetyt społeczeństwa na odnawialne źródła energii, by chronić polskie firmy i źródła utrzymania” – podkreśla Patryk Białas z organizacji BoMiasto.

W Unii Europejskiej średnio ponad połowa małych i średnich przedsiębiorstw sądzi, że to zależność od paliw kopalnych w ich krajach odpowiada za zagrażające prowadzeniu działalności gospodarczej rachunki za energię. Większość firm sektora MŚP (75%) chce więc większych inwestycji w odnawialne źródła energii, aby same mogły produkować prąd.

W Czechach, Grecji, Holandii, Niemczech, Polsce i Włoszech sondaż pokazuje, że dwie trzecie małych i średnich przedsiębiorstw zostały zmuszone do podniesienia cen swoich produktów i usług z powodu wysokich i niestabilnych kosztów energii. Jednocześnie firmy te, aby się zabezpieczyć, stawiają na odnawialne źródła energii oraz efektywność energetyczną.

MŚP odpowiadają za dwie trzecie miejsc pracy w sektorze prywatnym i wnoszą ponad połowę całkowitej wartości dodanej tworzonej przez przedsiębiorstwa w samej UE. Większość z nich podkreśla, że ciężko walczą, by chronić swych pracowników przed zwolnieniami i stwierdza jasno, że wyższe rachunki za energię obniżają ich zyski oraz produktywność. Trzy na cztery firmy wyrażają gotowość skorzystania z transformacji energetycznej, jeśli otrzymają wsparcie i zostaną zniesione bariery administracyjne. 

„Małe i średnie przedsiębiorstwa są siłą napędową unijnej gospodarki, pobudzają innowacje, tworzą miejsca pracy i pielęgnują żywotność naszych społeczności. Wysokie koszty energii wynikające ze zmiennych cen paliw kopalnych je niszczą. Przesłanie z tego sondażu jest jasne: MŚP chcą znacznych inwestycji w lokalne projekty w zakresie energii odnawialnej, wsparcia, które pomogłoby im w wytwarzaniu własnej energii oraz usunięcia barier administracyjnych, aby mogły wdrażać rozwiązania na rzecz budowania odporności i rewitalizacji swoich przedsiębiorstw” – mówi Duygu Kutluay z Beyond Fossil Fuel.

„Rosnące koszty energii to poważne wyzwanie dla przetrwania i rozwoju MŚP. Wiele z tych przedsiębiorstw to liderzy europejskiej zrównoważonej gospodarki, którzy rozwijają własne lokalne źródła energii odnawialnej. Jednak zbyt często napotykają bariery biurokratyczne i brakuje im niezbędnego wsparcia. Dla MŚP kluczowe znaczenie mają bezstronna pomoc techniczna, jasne, neutralne technologicznie rozwiązania i wsparcie, na przykład w ramach Porozumienia Przedsiębiorstw na rzecz Klimatu i Energii, które pomogą obniżyć rachunki za energię” – dodaje Véronique Willems, powiedziała sekretarz generalna SMEunited, europejskiego stowarzyszenia rzemiosła oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Źródło: Beyond Fossil Fuels