SpinBionic przeciera szlak

Czas1 min

Pierwszy biotechnologiczny spin-off na UAM został zawiązany 5 października. SpinBionic założyło trzech naukowców z Centrum Zaawansowanych Technologii UAM: dr Adam Mieloch, dr inż. Filip Porzucek oraz prof. UAM Jakub Rybka. Celem spółki będzie komercjalizacja odkryć dokonanych w Laboratory of Applied Biotechnology CZT UAM, a spektrum jej działania to bionanomateriały, biotusze oraz innowacje z dziedzin medycyny regeneracyjnej

Twórcy spółki nie kryją, że przed nimi wspinaczka na naprawdę wysoki szczyt. W Polsce liczba spin-offów wprawdzie rośnie, ale daleko nam do krajów Zachodu. Na UAM obecnie funkcjonują dwa, a trzeci zostanie uruchomiony do końca bieżącego roku.

– Dojrzałość struktur, jak i naukowców, wciąż ewoluuje. Trzeba pamiętać, że w przypadku spin-offów prace muszą być aplikacyjne.A ludzi, którzy zajmują się nauką aplikacyjną, na uniwersytecie nie ma tak dużo, jak na uczelniach technicznych. Inkubatorem takich naukowców jest właśnie CZT – mówi prof. Jakub Rybka.

– Nauka aplikacyjna nadal nie spotyka się z takim zrozumieniem naukowców, jak byśmy tego chcieli – zauważa dr Adam Mieloch. – Wiele osób uważa, że prawdziwa nauka to badania podstawowe, a przecież patrząc na najlepsze uniwersytety świata, widzimy, że właśnie aplikacyjność była kolejnym krokiem w ich rozwoju.

– Inna sprawa, że nie ma nauki aplikacyjnej bez badań podstawowych – dodaje dr Filip Porzucek. – Nas interesuje to, żeby badania miały swój koniec znacznie dalej niż nauki podstawowe. By były z tego wymierne korzyści. I nie mówię tu nawet o korzyściach materialnych, ale o tym, by miały one realny wpływ na poprawę naszego życia.

Źródło: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu