Odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu GreenJOBS

Czas1 min

W dniach 16-17 maja 2024 r. w GIG-PIB odbyło się spotkanie techniczne partnerów projektu GreenJOBS, które miało na celu omówienie postępu prac przy opracowaniu nowych modeli biznesowych dla likwidowanych podziemnych kopalń węgla kamiennego. Branych jest pod uwagę szereg technologii, między innymi: fotowoltaika, energia wiatrowa, geotermia, magazynowanie energii z użyciem cieczy gęstych, jak również rozwiązania pozwalające na zwiększenie liczby nowych zielonych miejsc pracy w przetwórstwie elektroodpadów (e-waste) czy produkcji wysokoenergetycznej frakcji odpadów komunalnych RDF (Refuse Derived Fuel).

W spotkaniu, oprócz partnerów projektu, wzięli udział również zaproszeni goście z Tauron Inwestycje i Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie. Zorganizowano panel dyskusyjny na temat dobrych praktyk w przekształcaniu terenów pogórniczych i poelektrownianych, który moderował profesor Stanisław Tokarski. Wymiana doświadczeń pozwoliła na ocenę dotychczasowych wyników projektu oraz wskazanie dalszych kierunków jego realizacji. W czasie dyskusji podkreślano wagę akceptacji społecznej dla wszelkich działań postminingowych oraz wsparcie decydentów w wyborze kierunków przekształcania regionów górniczych.

W drugim dniu spotkania uczestnicy odbyli wizytę techniczną w kopalni Bobrek, która wspólnie z kopalnią Aller-Barredo-Figaredo w Hiszpani oraz kopalnią Premogovnik Velenje w Słowenii testować będzie rozwiązania projektu GreenJOBS. Modele biznesowe opracowywane dla tych 3 kopalń węgla pozwolą wskazać istotne elementy mapy drogowej dla każdej spółki węglowej czy regionu, który podejmie decyzję o dekarbonizacji swojej działalności.

Projekt „GREENJOBS: Wykorzystanie przewagi konkurencyjnej kopalń wycofywanych z eksploatacji w celu maksymalizacji tworzenia wysokiej jakości zielonych miejsc pracy”, realizowany jest ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To pierwszy międzynarodowy projekt dotyczący ponownego wykorzystania aktywów podziemnych kopalń węgla kamiennego i ich infrastruktury, poprzez wykorzystanie zielonych technologii produkcji i magazynowania energii (energia geotermalna, fotowoltaika, energia wiatrowa, elektrownie szczytowo-pompowe, baterie, zielony wodór). Partnerami projektu oprócz GIG-PIB są: WĘGLOKOKS KRAJ S.A., Universidad de Oviedo (Hiszpania), Fundacion Asturiana De La Energia (Hiszpania), Technische Hochschule Georg Agricola (Niemcy), Magellan and Barents, S.L. (Hiszpania), Hulleras del Norte SA (Hiszpania) i Premogovnik Velenje d.o.o. (Słowenia).

Źródło: GiG Państwowy Instytut Badawczy