Statkraft: OZE będą wzrastać mimo międzynarodowych zawirowań

Czas4 min

Statkraft, największy producent energii odnawialnej w Europie, obecny w 21 krajach na całym świecie, opublikował swój coroczny raport „Low Emissions Scenario”, w którym przeanalizowane zostały czynniki oraz skutki globalnej transformacji energetycznej. Od zeszłego roku norweska firma rozwija swoje portfolio OZE w Polsce, gdzie zabezpieczyła portfel projektów na wczesnym etapie o mocy około 500 MW.

 – Pomimo wzmożonych napięć i rywalizacji geopolitycznej, wzrost w obszarze energii odnawialnej pozostaje silny i nie zatrzyma się ani nie cofnie. Koszty energii wiatrowej i słonecznej, baterii oraz samochodów elektrycznych zdecydowanie spadły w ciągu ostatniej dekady, zastępując paliwa kopalne. Bezpieczeństwo energetyczne stało się również priorytetem w dyskusji międzynarodowej, powodując zwiększony nacisk polityczny na rozwój OZE – mówi Christian Rynning-Tønnesen, CEO Statkraft.

Raport przygotowany przez ponad 50 ekspertów i analityków zakłada że rynki, polityki oraz rozwój technologiczny, będą nadal globalnie napędzać transformację energetyczną. Emisje związane z energią w Low Emissions Scenario (Scenariusz Niskoemisyjny) pokrywają się ze ścieżkami zmierzającymi do ograniczenia globalnego ocieplenia poniżej 2°C.

– Low Emissions Scenario (Scenariusz Niskoemisyjny) pokazuje, że świat może obniżyć emisje głównie poprzez wdrażanie na dużą skalę istniejących, konkurencyjnych czystych technologii, takich jak energia słoneczna i wiatrowa, zrównoważona sieć energetyczna czy pojazdy elektryczne. Głęboka dekarbonizacja, włącznie z silną redukcją szkodliwych emisji, również w sektorach, w których jest to trudne, może zostać osiągnięta do 2050 roku. Wymaga to woli politycznej, rozwoju technologicznego i dobrze funkcjonujących rynków. Statkraft zobowiązuje się odgrywać wiodącą rolę w napędzaniu transformacji na rzecz niskoemisyjnej przyszłości  – dodaje Rynning-Tønnesen

Jednocześnie eksperci zauważają istniejące niewiadome i ryzyka, które mogą opóźnić transformację lub zwiększyć jej koszt. Z tego względu, po raz pierwszy, Statkraft przedstawił dwa dodatkowe scenariusze, w których badano jak napięcia geopolityczne i rywalizacje między regionami mogą wpłynąć na tempo i zakres całego procesu.

Scenariusz „Clean Tech Rivalry” (Rywalizacji Czystej Technologii) zakłada, że globalne potęgi, takie jak Stany Zjednoczone, Unia Europejska i Chiny, rozpoczną napędzaną kapitałem konkurencję w łańcuchach dostaw czystej energii. W scenariuszu „Delayed Transition” (Opóźnionej Transformacji) wskazano z kolei, że nieuniknione wyzwania, takie jak wysoka inflacja i koszty utrzymania, bezpieczeństwo narodowe oraz niepokoje społeczne, przez krótkowzroczne patrzenie na sytuację ograniczą tempo działań na rzecz klimatu.

 – Ważne jest, abyśmy byli świadomi wyborów, których dokonujemy dzisiaj, i tego jak będą one wpływały na transformację energetyczną. Koszty negatywnych skutków przepychanek
i opóźnień będą wysokie. Globalna współpraca i handel są kluczowymi elementami opłacalnej i udanej transformacji energetycznej – podkreśla Rynning-Tønnesen.

Wśród analizowanych przez ekspertów źródeł, energia słoneczna zwycięża w każdym
z przedstawionych scenariuszy. Low Emissions Scenario przewiduje 22-krotny wzrost energetyki słonecznej do roku 2050, co przekłada się na 22 000 TWh prądu produkowanego rocznie. Nawet w przypadku najmniej optymistycznej ścieżki opóźnionej transformacji, zakładającej spowolnienie procesu przez konflikty geopolityczne i niepokoje społeczne, energetyka wiatrowa i słoneczna powinny wzrosnąć 6,5-krotnie w perspektywie trzech dekad.

– W Polsce energetyka słoneczna stanowi już ponad połowę struktury zainstalowanej mocy OZE. Dostępność technologii i warunki prawne pozwalają na jej dalszy rozwój. W Statkraft Poland wykorzystujemy ten trend. Tylko w tym roku zabezpieczyliśmy portfel projektów na wczesnym etapie o mocy około 500 MW, w ramach których będziemy rozwijać instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii. Tym samym osiągnęliśmy nasz cel na rok 2023. W kolejnych latach znacząco zwiększymy te liczbę. Naszym celem jest stworzenie dobrze zbalansowanego technologicznie 1 GW portfela zaawansowanych projektów z końcem 2030 roku – zaznacza Michał Smyk, Country Manager Statkraft w Polsce.

Raport prezentowany przez Statkraft to źródło informacji dla decydentów, inwestorów, przedsiębiorstw oraz konsumentów, którzy chcą zrozumieć szanse, wyzwania oraz wiodące kierunki niskoemisyjnej przyszłości.

– Roczny raport Statkraft to nasz wkład w rozwijanie świadomości oraz dyskusji na temat zielonej zmiany, jako firmy inwestującej znaczne środki w zwiększanie globalnych aktywów energii odnawialnej – dodaje Michał Smyk.

Główne ustalenia raportu:

Europa jest liderem klimatycznym w każdym scenariuszu, jednak by osiągnąć krótkoterminowe cele dotyczące emisji CO2 potrzebny jest dostęp do kluczowych elementów łańcucha dostaw oraz zacieśnianie współpracy między regionami.

W Low Emissions Scenario, do 2050 roku emisje powiązane z energią spadną o 69 proc. w porównaniu z ich obecnym poziomem, zgodnie z kierunkiem jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia poniżej 2°C. To nieco szybsze tempo i większa zmiana, niż zostało to założone w zeszłorocznym raporcie.

Konkurencyjne czyste technologie i bezpieczeństwo energetyczne napędzają dekarbonizację w Low Emissions Scenario. Energia słoneczna wiedzie w nim prym. Koszty energii wiatrowej i słonecznej, baterii oraz pojazdów elektrycznych znacznie spadły w przeciągu ostatniej dekady, sprawiając że zielone technologie stały się ekonomicznie bardziej atrakcyjne w porównaniu z ich kopalnymi odpowiednikami. Dodatkowo, ostatnie zawirowania rynkowe oraz wzmożone napięcia geopolityczne sprawiły, że bezpieczeństwo energetyczne stało się na arenie międzynarodowej kwestią o wysokim priorytecie, w efekcie zwiększając presję polityczną na OZE oraz efektywność energetyczną. W Low Emissions Scenario, do roku 2050 energia słoneczna ma wzrosnąć 22-krotnie, natomiast wiatrowa – 12-krotnie w porównaniu z ich obecnym poziomem.

Optymalne cenowo energia wiatrowa i słoneczna zastąpią paliwa kopalne we wszystkich trzech scenariuszach. Nawet w najmniej optymistycznym, do roku 2050 w obu segmentach przewidywany jest ich dalszy rozwój.

Przeczytaj streszczenie oraz pełną wersję raportu – https://www.statkraft.pl/low-emissions-scenario-2023.

Statkraft działa w Polsce od 2018 roku w segmencie handlu energią odnawialną. Firma oferuje fizyczne i finansowe umowy PPA, jak również rozwija projekty farm wiatrowych, słonecznych oraz magazyny energii w Europie i na świecie. W 2022 roku Statkraft otworzył w Warszawie biuro, poszerzając tym samym zakres lokalnej działalności o inwestycje w aktywa odnawialne. Spółka jest własnością państwa norweskiego i posiada rating kredytowy przyznany przez S&P na poziomie A.

Źródło: Statkraft