Symulator Systemu Energetycznego w oparciu o OZE

Symulator Systemu Energetycznego to nowe narządzie edukacyjne opublikowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Symulator w prosty sposób pozwala każdemu użytkownikowi, poprzez własne eksperymenty z ustawieniami, zrozumieć, jakie mogą być główne elementy przyszłej sieci energetycznej opartej na odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz jakie mogą być pomiędzy nimi zależności i proporcje. Użytkowanie Symulatora może posłużyć do identyfikacji potrzeb i wyzwań energetycznych oraz innowacji niezbędnych do realizacji transformacji energetycznej.

Symulator Polskiego Systemu Energetycznego

Z uwagi na edukacyjny charakter Symulatora i chęć przekazywania użytkownikom aktualnej wiedzy, jest to narzędzie otwarte na wprowadzanie zmian, ulepszeń i rozwój nowych funkcjonalności.

Zachęcamy do użytkowania i prowadzenia własnych eksperymentów.

Symulator znajdziesz TUTAJ.