System kaucyjny w Polsce – przygotowanie, wyzwania i perspektywy

Czas3 min

Wraz z nadchodzącym rokiem 2025 Polska staje przed wyzwaniem wprowadzenia systemu kaucyjnego, który ma być kluczowym elementem realizacji zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Cel jest jasny: zmniejszyć produkcję odpadów i poprawić stan środowiska naturalnego. Jednakże droga do skutecznego wdrożenia tego systemu wydaje się być wyboista, pełna wyzwań logistycznych i finansowych oraz wymaga starannego przygotowania społecznego.

System kaucyjny przedmiotem jednej z dyskusji na właśnie zakończonym Międzynarodowym Szczycie Klimatycznym TOGETAIR, platformie wymiany poglądów i współpracy, gdzie eksperci i przedstawiciele biznesu mogli dzielić się swoimi pomysłami i doświadczeniami związanych z wprowadzeniem tego systemu. Dyskusje na TOGETAIR pomogły w identyfikacji kluczowych kwestii oraz znalezieniu optymalnych rozwiązań, uwzględniających różnorodne perspektywy i potrzeby wszystkich zainteresowanych stron.

Skuteczny system kaucyjny

Aby system kaucyjny w Polsce był skuteczny, konieczne jest jego staranne zaprojektowanie. Pierwszym krokiem jest uregulowanie kwestii finansowych tak, aby nie obciążyć nadmiernie konsumentów. To może wymagać stworzenia mechanizmów umożliwiających producentom przejęcie części kosztów związanych z systemem. Jednocześnie, należy przewidzieć rozwiązania zapobiegające inflacji oraz wzrostowi cen, które mogą być wynikiem wprowadzenia nowych opłat.

– Mamy ogromne doświadczenie z systemem kaucyjnym w Europie i popieramy jego wprowadzenie w Polsce, jednak nie 1 stycznia 2025 roku. Żaden kraj nie poradził sobie z efektywnym wdrożeniem w krótszym czasie niż dwa lata. Proponowany termin wejścia w życie ustawy grozi ogromnym chaosem, jak na przykładzie Rumunii i Węgier, gdzie wprowadzenie systemu spowodowało blokady i niezadowolenie klientów. O ile 85 – 90%  społeczeństwa popiera system kaucyjny, to zaledwie 13 – 15% jest gotowe za to dodatkowo zapłacić, a obecnie proponowany system jest kosztowny i może prowadzić do wzrostu cen oraz inflacji – podkreślił Ryszard Machoj, Członek Zarządu ds. Sprzedaży / COO w Lidl Polska.

Rozliczanie i egzekwowanie systemu kaucyjnego wymagać będzie efektywnych mechanizmów kontrolnych oraz sankcji wobec tych, którzy nie przestrzegają przepisów. Właściwie funkcjonujący nadzór nad systemem będzie kluczowy dla jego skuteczności.

Zalety wprowadzenia systemu kaucyjnego

Wprowadzenie systemu kaucyjnego niesie ze sobą szereg korzyści. Po pierwsze, przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów poprzez zachęcanie do recyklingu i ponownego wykorzystania opakowań. Po drugie, promuje zasadę odpowiedzialności producenta, co może prowadzić do bardziej świadomych decyzji biznesowych i ekologicznych. Po trzecie, może przyczynić się do wzrostu zaangażowania społecznego w dbanie o środowisko.

Wyzwania i logistyczne implikacje wdrożenia systemu kaucyjnego

Jednym z głównych wyzwań związanych z wdrożeniem systemu kaucyjnego jest jego logistyka. Konieczne będzie stworzenie odpowiedniej infrastruktury, takiej jak automaty do zwrotu opakowań czy punkty odbioru, co może być czasochłonne i kosztowne. Ponadto, konieczne będzie dostosowanie się do specyfiki polskiego rynku, co różni się od innych krajów, które już wprowadziły podobne systemy.

 – Musimy pamiętać, że Polska jest dużym krajem, więc przykłady z wprowadzaniem systemu kaucyjnego na Litwie czy Słowacji nie do końca odpowiada naszym realiom, bo wyzwania logistyczne i założenia społeczne mamy zupełnie inne niż te kraje sąsiadujące z nami – dodał Ryszard Machoj.

Zwiększanie świadomości społecznej

Aby pomyślnie wdrożyć system kaucyjny, niezbędne jest zwiększenie świadomości społecznej na jego temat. Kampanie edukacyjne oraz informacyjne mogą pomóc w zrozumieniu korzyści płynących z tego rozwiązania oraz wzmocnić zaangażowanie społeczne.

Dobre praktyki z innych krajów

Warto również spojrzeć na dobre praktyki innych krajów, które już wprowadziły system kaucyjny. Analiza ich doświadczeń może dostarczyć cennych wskazówek i pomóc uniknąć popełniania tych samych błędów.

– W kontekście Polski chciałbym zwrócić uwagę na konieczność starannego przygotowania i unikania pośpiechu we wdrażaniu systemu kaucyjnego. Nasze doświadczenie w tej dziedzinie może być cennym źródłem wiedzy dla polskich instytucji i firm – podsumował Ryszard Machoj, Członek Zarządu ds. Sprzedaży / COO w Lidl Polska.

Podsumowując, wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce to wyzwanie, ale i szansa na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz promocję zasad odpowiedzialnego konsumowania. Kluczem do sukcesu będzie staranne przygotowanie, skuteczna logistyka oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat korzyści wynikających z tego rozwiązania.

Źródło: Lidl Polska/Togetair