Angelika Kuśmierczyk-Jędrzak jest absolwentką architektury krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. To dzięki jej zaangażowaniu w miejskie projekty Wrocław się […]