Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa i Zastępca Sekretarza do spraw Energii USA, Kathryn Huff podpisały porozumienie w sprawie […]