Spółki Westinghouse Electric Company, Bechtel i Polskie Elektrownie Jądrowe podpisały dziś umowę określającą zasady współpracy stron w zakresie zaprojektowania […]