Prezes URE podsumowuje wyniki tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Od 2016 roku łącznie zakontraktowano ponad […]