Pierwsi technicy automatyki i robotyki z Polski opuszczają mury swojej szkoły. 20 absolwentów zdobyło kwalifikacje w tym nowoczesnym zawodzie […]