W lutym 2023 r. wszedł w życie opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód […]