Bank Ochrony Środowiska zawarł porozumienie z Krajową Agencją Poszanowania Energii. Oba podmioty będą współpracować przy promocji skierowanego do firm […]