Branża gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji (GWŚiR) to strategiczna gałąź polskiej gospodarki tworzona przez ponad 5,5 tys. podmiotów zatrudniających blisko […]