Partnerstwo na rzecz rozwoju biogospodarki Circular Bio-based Europe (CBE JU) opublikowało zaproszenie do składania wniosków projektowych o wartości 1 mln euro […]