Duńczycy przekazali Polsce dokumenty niezbędne do konsultacji transgranicznych projektu zmian ich krajowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich. Mają one […]