Akademia Górniczo Hutnicza wspólnie z Krakowskim Parkiem Technologicznym starają się o utworzenie w Krakowie polskiego oddziału akceleratora innowacji obronnych […]