Prawie 7 mln zł kosztować będą powstające na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT w Szczecinie 2 laboratoria: druku 3D i pozyskiwania […]