Projekty badawczo-rozwojowe w zakresie optymalizacji pracy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie, tworzenie systemu danych do monitorowania i prognoz […]