W Kielcach uroczyście powołano Centralną Dolinę Wodorową im. Braci Łaszczyńskich. W założeniach jest m.in produkcja zielonej energii z farm […]