Bank Ochrony Środowiska przyznał gminom Godziszów i Nałęczów środki z unijnej inicjatywy ELENA na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji […]