Technologie wychwytu CO2 zwiększą konkurencyjność gospodarki

Czas1 min

13 i 14 kwietnia 2023 roku odbyło się seminarium pn. „Technologie wychwytu CO2 w energetyce i przemyśle” zorganizowane przez Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Spotkanie było częścią projektu „Strategia rozwoju technologii wychwytu, transportu, utylizacji i składowania CO2 w Polsce oraz pilotaż Polskiego Klastra CCUS” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG III.

Minister Piotr Dziadzio na wstępie do seminarium podziękował prof. Wojciechowi Nowakowi – kierownikowi projektu – za zorganizowanie wydarzenia, jak również nieustanną pracę na rzecz rozwoju technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS- Carbon Capture and Storage) w Polsce. Jak podkreślił wiceminister, rozwój technologii wychwytywania i składowania dwutlenku jest ważny dla wszystkich sektorów, które korzystają z paliw kopalnych, jak i tych, które emitują C02 w wyniku procesów technologicznych.

Rozmawiamy o nowym obszarze gospodarki. Dzięki implementacji tego tematu, podniesiemy konkurencyjność naszej gospodarki, ale i w sposób jednoznaczny przyczynimy się do procesu jej dekarbonizacji. Co więcej zmagazynowany dwutlenek ma charakter surowca, mógłby więc być wykorzystywany np. do produkcji paliw syntetycznych – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio.

Umożliwienie składowania CO2 wymaga jednak zmian w ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze – dodał wiceminister.

Podczas seminarium zespół Centrum Energetyki AGH przedstawił aktualny status technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla na świecie jak i Polsce. Zaprezentował również spektrum rozwiązań technologicznych dla wychwytu CO2 oraz jego transportu i składowania. Poruszony został też temat roli technologii węglowych z CCS w transformacji energetycznej Polski na przykładzie instalacji zgazowania węgla i potencjalnych synergii z gospodarką wodorową oraz gospodarką o zamkniętym obiegu pierwiastka węgla.

Seminarium zgromadziło ponad 100 uczestników, ekspertów z różnych dziedzin, naukowców, inżynierów, przedstawicieli przemysłu.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zostaw komentarz