UMG i Transition Technologies-Software podpisują list intencyjny o współpracy

Czas1 min

Spotkania, prezentacje i rozmowy przedstawicieli firmy Transition Technologies-Software sp. z o.o. z przedstawicielami naukowców Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zaowocowały deklaracją woli współpracy w zakresie budowania sieci relacji na linii nauka-przemysł. W maju br. list intencyjny z ramienia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni podpisał Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju – prof. dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk, a ze strony firmy Prezes Zarządu – Roman Sałuda.

Kontakty z firmą koordynowała Anna Mazanek – broker innowacji, specjalista ds. transferu technologii w ramach działań nowo powstałej ogólnouczelnianej jednostki UMG – Centrum Transferu Technologii, której misją jest kreowanie relacji biznesowych, transfer wiedzy i technologii, w tym wzmacnianie wynalazczości akademickiej, zorientowanej na innowacyjność oraz aktualne wyzwania społeczno-gospodarcze.

Transition Technologies-Software jest firmą szerzącą profesjonalne usługi w obszarze ICT, dla której priorytetem jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Będąca częścią Grupy Kapitałowej Transition Technologies, firma posiada ponad 31-letnie doświadczenie w branży IT, społeczność prawie 400 specjalistów oraz zrealizowała ponad 500 projektów, stając się liderem w produkcji oprogramowania z obszaru gazownictwa, energii elektrycznej i sektora publicznego. Celem Transition Technologies-Software jest międzynarodowy rozwój, oferowanie najnowocześniejszych technologii i tworzenie miejsc pracy dla najlepszych specjalistów.

W związku z szerokimi kompetencjami Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, jednym z pierwszych wspólnych działań są prowadzone konsultacje oraz wymiana doświadczeń ekspertów i specjalistów obu stron, dotycząca nowego narzędzia do zarządzania dokumentacją celno-portową z pozycji kapitana statku handlowego i armatora, stworzonego przez pasjonatów w firmie – aplikacji ShipDocs.

Zarówno Uniwersytet Morski w Gdyni, jak i Transition Technologies-Software stawiają na ciągłe doskonalenie kadr oraz rozwój innowacyjnych rozwiązań, dlatego w przyszłości możliwa będzie także szeroka współpraca w zakresie m.in. realizacji praktyk i staży studentów, jak również realizacji prac badawczo-rozwojowych oraz badań wdrożeniowych, które mają pozwolić na transfer wyników i implementację wspólnych rozwiązań do gospodarki.

Więcej informacji na temat firmy Transition Technologies-Software: https://ttsw.com.pl

Źródło: UMG