Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej popularyzuje ideę zrównoważonego rozwoju

Od 24 września do 1 października 2023 r. realizowany był projekt edukacyjny „7 rzek”, którego pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, a jej cel to popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju oraz ochrony przyrody.

Projekt ma charakter rajdu rowerowego z Lublina do Wilna – miasta partnerskiego Lublina, które w tym roku obchodzi 700. rocznicę założenia. Uczestnikami wyprawy będą nauczyciele i przyrodnicy z UMCS, Fundacji dla Przyrody i Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. 

W trakcie rajdu zostaną przeprowadzone warsztaty w wybranych szkołach podstawowych (w woj. lubelskim, mazowieckim oraz podlaskim) z zagadnień zrównoważonego rozwoju transportu oraz ochrony przyrody w dolinach rzek.

Źródło: UMCS w Lublinie