UPEBBI współtworzy drugie w kraju Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie bioenergetyki

Czas2 min

Branżowe centra umiejętności będą realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy
i Zwiększania Odporności (KPO). Celem realizacji przedsięwzięć wyłonionych w ramach Konkursu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w poszczególnych branżach poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego, a także wdrożenie koncepcji doskonałości zawodowej w polskim systemie kształcenia zawodowego.

Zgodnie z koncepcją Ministerstwa Edukacji i Nauki (obecnie: Ministerstwa Edukacji Narodowej) w kraju ma powstać do 120 branżowych centrów umiejętności w poszczególnych dziedzinach nauczania zawodowego, a wśród nich w branżach poszczególnych odnawialnych źródeł energii. Niezbędnym wymogiem przy składanych wnioskach o 100-procentowe dofinansowanie jest partnerska współpraca lidera i partnera obowiązkowego, którymi muszą być szkoła prowadząca nauczanie zawodowe (np. technikum albo centrum kształcenia zawodowego) oraz ogólnopolska organizacja branżowa z danej dziedziny (np. związek pracodawców albo izba gospodarcza).

Odpowiedzialna za finansowanie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach kolejnego naboru i oceny wniosków przyznała około 14 milionów złotych wnioskowi złożonemu przez Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarożynie (pow. tczewski, woj. pomorskie) prowadzonemu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako liderowi, Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego (UPEBBI) jako partnerowi obowiązkowemu oraz Orlen SA i Instytutowi Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego jako partnerom dodatkowym. Warto zauważyć bardzo silny skład tego partnerstwa, w którym oprócz szkoły średniej i organizacji branżowej uczestniczą także: czołowy polski koncern multienergetyczny umieszczający w swojej zaktualizowanej strategii wytwarzanie biometanu i państwowy instytut badawczy podległy Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Trzeba pamiętać, że opisywane Branżowe Centrum Umiejętności to już wtóre BCU w dziedzinie bioenergetyki współtworzone przez UPEBBI. Pierwsze i finansowane w ramach poprzedniego naboru FRSE powstaje w ramach partnerstwa: Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu (pow. parczewski, woj. lubelskie) – Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Wedle zamysłu UPEBBI pierwsze BCU bioenergetyczne przewidziane jest dla szkolonych uczniów, nauczycieli i dorosłych z obszarów na wschód od Wisły, zaś wtóre BCU dla szkolonych uczniów, nauczycieli i dorosłych z obszarów na zachód od Wisły.

W obu bioenergetycznych BCU kluczową rolę, oprócz kadry UPEBBI, pełni prof. Alina Kowalczyk-Juśko z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jako czołowy w kraju ekspert w zakresie biogazownictwa kierujący zespołem merytorycznym wypracowującym programy kształcenia, szkolenia i egzaminowania w dziedzinie bioenergetyki.

– UPEBBI wykazała się dużą kompetencją merytoryczną, składając skutecznie dwa wysoko ocenione wnioski, a teraz przed nami wieloletnie zadania w czterech zakresach: edukacyjno-szkoleniowym, integrująco-wspierającym, innowacyjno-rozwojowym i doradczo-promocyjnym – mówi prezes UPEBBI Artur Zawisza.

– Działaliśmy sprawnie, kojarząc między sobą liderów i partnerów, pisząc w krótkim czasie zaawansowane wnioski wraz ze studiami wykonalności i programami funkcjonalno-użytkowymi oraz tworząc realistyczne budżety na budowę lub adaptację budynków i finansowanie kadry zarządzająco-edukującej – dodaje wiceprezes UPEBBI Beata Matecka.

Źródło: UPEBBI