UPS-y na autostradowym ringu

Czas1 min

Co łączy budowaną właśnie w okolicach Siedlec autostradę A2 oraz obwodnicę Opatowa, trasę S7 i na przykład Trasę Górną powstającą w Łodzi? Nie chodzi wcale o „skrzyżowanie” czy „węzeł” – tylko o… ekologiczną podbudowę. Stabilizacje, podbudowy drogowe, kruszywa popiołowo-żużlowe czy spoiwa hydrauliczne, oferowane przez należącą do Grupy PGE spółkę PGE Ekoserwis, z powodzeniem w masowych ilościach znajdują zastosowanie podczas realizacji kluczowych inwestycji drogowych w całej Polsce.

W lipcu oddano do użytku ostatni odcinek drogi ekspresowej S14, obwodnicy łączącej trasę S7 z Autostradą Wolności, a tym samym domykającej autostradowy ring wokół Łodzi. Na budowę tej trasy przez wiele lat i dla różnych wykonawców w ramach Grupy PGE dostarczaliśmy przede wszystkim spoiwa hydrauliczne (np. Solitex) uzyskiwane z ubocznych produktów spalania węgla.

Wykonawcy chętnie z nich korzystali między innymi dlatego, że ekologiczne spoiwa drogowe z jednej strony optymalizują koszty inwestycji, z drugiej znajdują szerokie zastosowanie przy ulepszaniu podłoża, przy wykonywaniu układów komunikacyjnych oraz podczas budowy nasypów. Wpisuje się to idealnie we wdrażanie do praktyki biznesowej zasady „pierwszeństwo dla wtórnych” i oznacza fakt odwracania kierunku biegu przenośników popiołowych – zamiast na składowiska, to do gospodarki. Tylko w 2022 i 2023 roku na potrzeby inżynierii lądowej spółka PGE Ekoserwis sprzedała blisko 700 tysięcy ton produktów powstałych na bazie ups-ów z Elektrowni Bełchatów.

Tradycyjnie, PGE Ekoserwis S.A. jest przedsiębiorstwem związanym z regionem śląskim, jednak cały czas rozwija się – między innymi przez połączenie ze spółką Epore. Uczestniczy także w transformacji różnych regionów – na przykład bełchatowskiego. Funkcjonuje w wielu lokalizacjach – od Wybrzeża po Małopolskę. W swojej działalności biznesowej stawia na innowacje, m.in. poszerzając gamę nowych produktów i usług w ramach segmentu dedykowanego gospodarce cyrkularnej, tym samym minimalizuje środowiskowe odziaływanie górnictwa i energetyki węglowej.

Ograniczanie ilości składowanych odpadów i zamykanie obiegów surowców, energii oraz produktów w procesach gospodarczych to strategiczne wyzwania Grupy PGE, ale też po prostu naszej współczesności. Warto zainteresować się i korzystać z produktów wytworzonych na bazie popiołów i żużli powstających podczas spalania węgla w energetyce. Są proekologiczne, zmniejszają wydobycie kopalin naturalnych, racjonalizują zużycie surowców, ograniczają emisję CO2 i powstawania odpadów. Mogą być wykorzystane do rekultywacji terenów zdegradowanych i przede wszystkim wpisują się w gospodarkę obiegu zamkniętego – korzystną dla nas wszystkich w wymiarze środowiskowym, biznesowym i społecznym.

Źródło: Grupa PGE

Posted in GOZ