UTK konsultuje warunki techniczne dla instalacji wodorowych w pojazdach kolejowych

Czas1 min

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) przekazał do konsultacji projekt warunków technicznych dla instalacji wodorowych w pojazdach kolejowych, opracowany przez Transportowy Dozór Techniczny. Uwagi można zgłaszać do 5 maja 2023 r.

Jak czytamy na stronie UTK, potrzebne jest uregulowanie kwestii wymogów krajowych dla pojazdów z napędem wodorowym. Konieczność obniżenia emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń sprawia, że coraz więcej mówi się o odejściu od paliw konwencjonalnych na rzecz bardziej przyjaznych dla środowiska źródeł energii. Jedną z alternatyw, która w nadchodzących latach będzie zyskiwać na znaczeniu, jest wodór.

Pociągi na wodór

Pierwsze rozkładowe pociągi z napędem wodorowym już kursują za naszą zachodnią granicą, ale także polscy producenci pracują nad własnymi pojazdami tego typu. Wodór jako paliwo jest również istotny z punktu widzenia polityki energetycznej Polski, czego dowodem jest publikacja Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r. przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

– Słuszne wydaje się zatem uwzględnienie wymogów dla pojazdów wodorowych w krajowych przepisach technicznych, czyli w Liście Prezesa UTK – wskazuje urząd.

Załączony projekt kierowany jest przede wszystkim do producentów pojazdów, wykonawców modernizacji oraz jednostek oceniających.

UTK prosi o nadsyłanie uwag do wytycznych na formularzu na adres utk@utk.gov.pl do 5 maja br.

Źródło: UTK

Zostaw komentarz