W Elektrowni Kozienice podpisano list intencyjny dot. Centralnej Doliny Wodorowej

Czas3 min

W siedzibie spółek Enea Wytwarzanie i Enea ElkoGaz 17 lipca 2023 r. podpisano list intencyjny ws. powołania do życia Centralnej Doliny Wodorowej. W wydarzeniu uczestniczyła Anna Moskwa – minister klimatu i środowiska, Ireneusz Zyska – pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii, Paweł Majewski – prezes zarządu Enea S.A. oraz przedstawiciele czterech spółek Grupy Enea będących sygnatariuszami listu, a także środowiska przedsiębiorców oraz jednostek naukowych.

– Zainicjowanie powstania Centralnej Doliny Wodorowej to ważny krok na drodze transformacji energetycznej i rozwoju naszej gospodarki wodorowej. To rozwiązanie, które dzięki zaangażowaniu polskich przedsiębiorców oraz ekspertów, wzmocni zarówno nasze bezpieczeństwo energetyczne, jak i przewagę konkurencyjną gospodarki krajowej – powiedziała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego w Elektrowni Kozienice.

Jak podkreśliła szefowa resortu klimatu i środowiska, powołanie Centralnej Doliny Wodorowej przyczyni się do znaczącego wzrostu gospodarczego oraz utworzenia nowych miejsc pracy w województwach: świętokrzyskim, mazowieckim i łódzkim.

Centralna Dolina Wodorowa to kompleksowy projekt, który obejmie całą ścieżkę produkcji i wykorzystania wodoru. Począwszy od budowy elektrolizerów, które przekształcą energię elektryczną w wodór, poprzez magazynowanie wodoru, a na jego wykorzystaniu do produkcji energii elektrycznej kończąc.

– W Kozienicach rozpoczęła się budowa bloków energetycznych w technologii gazowo-parowej. Bloki te będą przygotowane również do wykorzystania niskoemisyjnego wodoru. Innym ważnym odbiorcą paliwa wodorowego w Centralnej Dolinie Wodorowej stanie się przemysł ceramiczny, który zużywa ten surowiec w procesach produkcyjnych. Warto wspomnieć też o potrzebie dekarbonizacji transportu dużych ośrodków miejskich, takich jak Kielce czy Radom, a także transportu w okolicach Centralnego Portu Komunikacyjnego, ważnego projektu gospodarczego Polski – powiedziała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. –

-Tego typu inwestycje zapewniają ogromne pole do prowadzenia prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych, dlatego w powstanie Centralnej Doliny Wodorowej zaangażowały się również uczelnie. W przyszłości rozwój gospodarki wodorowej pozwoli nam wykształcić ekspertów, których wiedza i doświadczenie stworzą fundament dla budowy konkurencyjności i atrakcyjności regionów zaangażowanych w działalność Centralnej Doliny Wodorowej – podkreśliła szefowa resortu klimatu i środowiska.

Wiceminister Ireneusz Zyska dodał, że ekosystem dolin wodorowych pozwoli Polsce odgrywać ważną rolę na arenie europejskiej i międzynarodowej w zakresie gospodarki wodorowej.

– 17 lipca 2023 r. przejdzie do historii nie tylko północnego Mazowsza, ale i całej Polski. Potencjał, który reprezentują sygnatariusze Centralnej Doliny Wodorowej, daje ogromne szanse, aby to tu powstawały projekty o znaczeniu ponadregionalnym, a nawet europejskim – powiedział Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska.

 – W ciągu ostatnich lat podjęliśmy szereg inicjatyw związanych z budową gospodarki wodorowej w Polsce. To przede wszystkim opracowanie i przyjęcie przez Radę Ministrów w listopadzie 2021 r. polskiej strategii wodorowej do 2023 r. z perspektywą do 2040 r., która nawiązuje do PEP2040. Nasze działania to również zainicjowanie porozumienia sektorowego, pierwszego w Unii Europejskiej. W porozumieniu tym bardzo aktywnie funkcjonuje ponad 250 podmiotów z Polski i zza granicy – zauważył pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii.

– Cieszymy się, że inauguracja Centralnej Doliny Wodorowej ma miejsce w Kozienicach, gdyż właśnie tutaj Enea inwestuje perspektywicznie i innowacyjnie. Nowe bloki gazowe będą gotowe do tzw. współspalania paliwa przyszłości, jakim jest wodór. Już dziś mówimy, że w perspektywie kolejnych lat – gdy bloki rozpoczną pracę – będziemy zainteresowani wykorzystaniem zielonego wodoru powstającego w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii z odnawialnych źródeł. Sam proces inwestycyjny budowy bloków gazowych jest realizowany zgodnie z harmonogramem – powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

– Agencja Rozwoju Przemysłu należy do pionierów rynku wodorowego w Polsce. Nie mogło nas również zabraknąć przy tworzeniu Centralnej Doliny Wodorowej. ARP jeszcze do niedawna zajmowała się głównie restrukturyzacją, ale teraz stawiamy coraz mocniej na inwestycje o kluczowym znaczeniu dla rozwoju Polski w kolejnych dekadach. Wspieramy procesy, które transformują krajową gospodarkę w kierunku suwerenności energetycznej i innowacyjności. Inwestujemy m.in. w morską energetykę wiatrową, elektromobilność i przemysł kosmiczny. Wodór będzie paliwem przyszłości, ale już dziś na globalnych rynkach toczy się walka o pozycjonowanie do startu w tej perspektywicznej branży. Chcemy, żeby Polska nie musiała gonić czołówki, ale sama wyznaczała tempo rozwoju rynku wodorowego na świecie. Dlatego cieszę się, że Centralna Dolina Wodorowa rusza już teraz i w tak silnym składzie – podkreślił Mariusz Rusiecki, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

– Dzisiejsza uroczystość jest dla nas wielką nagrodą za dwa lata wytężonej pracy nad rozwojem gospodarki wodorowej w Polsce. Ten dzień pokazuje, jak ważna dla takich dalekosiężnych planów jak: budowa gospodarki wodorowej czy budowa łańcucha wartości energetyki SMR jest „gra zespołowa”. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie konsekwentne i stabilne wsparcie ze strony naszego właściciela – Agencji Rozwoju Przemysłu, która tworzy w Polsce ekosystem dolin wodorowych. Wierzę, że Centralna Dolina Wodorowa im. Braci Łaszczyńskich odegra kluczową rolę w rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce i znacząco przyczyni się do sukcesów naszego kraju w ramach całej gospodarki europejskiej, w dziedzinie budowy nowych, zeroemisyjnych systemów energetycznych – podsumował Szczepan Ruman, Prezes Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej INDUSTRIA S.A.

Źródło: Enea