W Kędzierzynie-Koźlu będą unieszkodliwiane opady medyczne

Czas1 min

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że w Kędzierzynie-Koźlu powstanie pierwsza w województwie opolskim infrastruktura do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych w procesie ich termicznego przekształcenia połączonego z odzyskiem zawartej w nich energii.

W ciągu roku odzyskowi lub unieszkodliwieniu poddawanych będzie 2 700 ton odpadów niebezpiecznych. Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane 8,5 mln zł dotacji i 11,3 mln zł pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a zrealizuje je EMKA S.A.

W ramach budowy nowej instalacji zostaną zakupione zarówno maszyny i urządzenia tworzące zintegrowaną linie technologiczną, jak również elementy wspomagające. Zaplanowano także prace budowlane niezbędne do stworzenia budynków i infrastruktury zewnętrznej.

Dzięki inwestycji powstanie nowa armatura do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych o wydajności 3 400 ton rocznie z możliwością termicznego przekształcania połączonego z odzyskiem energii zawartej w odpadach.

Zakład wyprodukuje energię

Pozyskana energia wykorzystana zostanie na potrzeby własne instalacji. Moc układu odzysku energii została zaplanowana na poziomie do 2 MW energii cieplnej oraz do 140 kW energii elektrycznej.

Przedsięwzięcie ma zostać zakończone w sierpniu 2024 r. a osiągnięcie pełnej rocznej wydajności instalacji zaplanowano już w 2026 r.

Celowość oraz zasadność realizacji planowanego zadania potwierdza Opinia Marszałka województwa opolskiego w zakresie zgodności z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego 2022. Ważnym argumentem uzasadniającym potrzebę realizacji przedsięwzięcia jest fakt, że w województwie opolskim nie ma żadnej instalacji dedykowanej unieszkodliwianiu zakaźnych odpadów medycznych.

Źródło: NFOŚiGW

Zostaw komentarz