W Koszalinie powstanie instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie zbuduje instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych dzięki znacznemu wsparciu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Całkowita kwota dofinansowania przekazana w ramach programu priorytetowego pn.: „Racjonalna gospodarka odpadami Część 3) Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne” to ponad 201 mln złotych, w tym 72 220 500 zł w formie dotacji oraz 128 999 970 zł w formie pożyczki.

Paweł Mirowski, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW zdjęcie grupowe podczas uroczystego podpisania umowy w Koszalinie.

Umowa w tej sprawie została podpisana 19 grudnia 2022 roku w koszalińskim Urzędzie Miasta w obecności wiceministra spraw wewnętrznych i administracji pana Pawła Szefernakera, prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o. Tomasza Ucińskiego oraz wiceprezesa NFOŚiGW Pawła Mirowskiego.

Projekt wsparty przez NFOŚiGW zakłada budowę elektrociepłowni na paliwa alternatywne, której działanie będzie oparte na termicznym przetwarzaniu frakcji energetycznej odpadów komunalnych pre-RDF i RDF z wytworzeniem energii. Instalacja będzie wytwarzała energię elektryczną i cieplną w wysokosprawnej kogeneracji.

Źródło: NFOŚiGW / Grafika: Pixabay

Zostaw komentarz