W Małopolsce powstała jedna z największych farm fotowoltaicznych w Polsce

Czas3 min

W małopolskiej gminie Rzezawa powstała jedna z 10 największych wielkopowierzchniowych farm słonecznych w Polsce. 6 września odbyło się uroczyste otwarcie obiektu „Rzezawa 60”, podczas którego podsumowano kluczowe etapy tej inwestycji oraz jej najważniejsze parametry. Rozwiązania przyjęte na etapie projektowania i budowy farmy dają gwarancję jej maksymalnej wydajności produkcyjnej oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym.

Elektrownia słoneczna „Rzezawa 60” to inwestycja o imponującej skali. Powstała na 50-hektarowym terenie, obejmując także 8,5 km zrealizowanej linii kablowej wysokiego napięcia. Skala projektu wymagała wykorzystania aż 625,5 km kabla oraz 1700 ton stali.

Inwestycja została zrealizowana przez dewelopera i producenta energii – firmę Sunly oraz na jej zlecenie – Grupę ALSEVA. Fundusz Sunly nabył pakiet kontrolny ALSEVA w ubiegłym roku, a w farmę fotowoltaiczną Rzezawa zainwestował 33 miliony EURO i jest to, jak dotychczas, jego największy projekt tego typu w Polsce. Farma Rzezawa 60 MW jest nie tylko jednym z większych projektów w Polsce, jest też pod wieloma względami innowacyjna.

Na teranie elektrowni słonecznej wykorzystano najnowocześniejsze rozwiązania, takie jak 203 inwertery w układzie rozproszonym – umożliwiające kompensację mocy biernej oraz 8 stacji transformatorowych o dużej mocy, do których podłączono 30 falowników stringowych o mocy 250 kVA każdy.

Konstrukcje tworzące projekt „Rzezawa 60” zostały pokryte powłoką Magnelis, co gwarantuje ponadprzeciętną wytrzymałość. Z kolei do zaprojektowania farmy fotowoltaicznej został wykorzystany zaawansowany model matematyczny, dzięki czemu zastosowano nachylenie paneli wynoszące 20° względem gruntu oraz odległość międzyrzędową 2,5 m, co pozwala na maksymalną optymalizację działania elektrowni słonecznej.

„Rzezawa 60” nie tylko spełnia wymogi kodeksu NC RfG – ustanawiającego wymagania względem jakości energii elektrycznej wprowadzanej do sieci. We współpracy z Politechniką Krakowską ALSEVA stworzyła program do obliczania pojemności i optymalnego doboru magazynów energii. Stanowi to duży krok ku stabilizacji polskiego systemu elektroenergetycznego. Kolejnym etapem będzie budowa takiego magazynu energii.

Z kolei układy regulacji zdalnej zapewniają produkcję mocy biernej indukcyjnej lub pojemnościowej zgodnie z wymaganą dyspozycją mocy, a to z kolei umożliwia regulację np. napięcia w węzłach sieci elektroenergetycznej. Wykorzystanie źródeł rozproszonych do bilansowania pod kątem napięcia
i mocy biernej jest bardzo perspektywiczne, a farma „Rzezawa 60 MW”, doskonale wpisuje się w ten trend.

Przyjęte rozwiązania, takie jak układ sterowania farmą fotowoltaiczną „Rzezawa 60”, są zgodne
z wymaganiami dyrektywy NC RfG. Przykładowo – Operator Systemu Dystrybucyjnego ma możliwość elastycznego sterowania zmianami produkcji mocy, ponieważ sygnały sterujące są w tej instalacji zadane przez nowoczesne układy telemechaniki.

Ze względu na częste zmiany w parametrach jakości energii elektrycznej oraz remonty sieci energetycznych, zdalna kontrola pracy famy fotowoltaicznej jest dziś koniecznością. Zgodnie z obowiązującymi standardami, możliwość zdalnego podglądu pracy farmy słonecznej jest realizowana poprzez systemy SCADA urządzeń oraz systemy SCADA po stronie inwestora.

Na farmie fotowoltaicznej „Rzezawa 60”, połączenie z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) jest realizowane po protokole DNP3.0, który jest wykorzystywany w Systemie Elektroenergetycznym do sterowania, komunikacji i przesyłu danych. Natomiast połączenie z systemami SCADA inwestora realizowane jest poprzez połączenie szyfrowane VPN (stworzenie tunelu, przez który ruch w sieci prywatnej płynie za pośrednictwem sieci publicznej), zapewniające bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa.

– Jesteśmy obecnie jednym z czołowych dostawców innowacyjnych, efektywnych kosztowo
i energetycznie rozwiązań w zakresie projektowania, budowy, utrzymania, wytworzenia lub magazynowania zielonej energii w Polsce. Koronnym przykładem takiej realizacji jest „Rzezawa 60 MW”, jedna z największych farm fotowoltaicznych na terenie kraju. Cały czas rozwijamy nasze portfolio projektów realizowanych wspólnie z estońskim inwestorem Sunly, który prężnie działa na rynku OZE i magazynowania energii w Polsce oraz w krajach bałtyckich. W planach mamy budowę kolejnych wielkopowierzchniowych elektrowni słonecznych o łącznej mocy nawet 4-krotnie przewyższającej ten  projekt, prowadzimy także rozmowy z innymi partnerami – mówił Kacper Łazowski, Prezes Zarządu Alseva EPC.

Działalność Grupa ALSEVA, która wspólnie z inwestorem Sunly rozwija blisko 70 projektów fotowoltaicznych w całej Polsce, wpisuje się w zieloną transformację i coraz szersze zastosowanie OZE.

– Postrzegamy Polskę jako bardzo atrakcyjny rynek z dużym potencjałem wzrostu w przyszłości. Razem z lokalnym zespołem, który także dostrzega szanse, możemy w nadchodzących latach zwiększyć produkcję czystej energii w regionie – dodał Priit Lepasepp, założyciel i dyrektor generalny Sunly. Grupa ALSEVA jako jedyna w Polsce całkowicie samodzielnie projektuje, buduje, utrzymuje, serwisuje i wytwarza pochodzącą z różnych źródeł zieloną energię

Źródło: Alseva